Wat doet de Economic Board The Hague precies?

2 augustus 2023

De Economic Board The Hague (EBTH) bestaat sinds 2017 en is simpel gezegd een adviesgroep die de gemeente Den Haag gevraagd en ongevraagd adviseert over economische zaken. De EBTH bestaat nu uit tien leden, die zes tot acht keer per jaar samenkomen. Het is een mix van mensen uit het Haagse bedrijfsleven. Zie hier de volledige samenstelling van de board.

Vanuit de Haagse politiek waren er vragen over wat de board precies doet en volgde er een motie om te stoppen met de subsidie. De motie is verworpen en volgens wethouder Bruines denkt de EBTH ‘op allerlei mogelijke thema’s mee met de gemeente. Het is het smeermiddel tussen het stadsbestuur, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. De EBTH probeert ideeën die wij hebben, breder bij het bedrijfsleven onder de aandacht te brengen, op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, cybersecurity en veiligheid, maar ook rond bijvoorbeeld de toekomst van Scheveningen.”

Harry Wientjens, voorzitter van de EBTH: ‘Neem de toekomst van Scheveningen. We denken mee over vragen als: hoe betrek je de haven? Welke rol krijgen strandtenten? Hoe blijft Scheveningen goed bereikbaar? Wordt het groen, komen er meer festivals, of krijgt traditie – de visserij – een prominente plek? En hoe verbinden we Scheveningen aan de stad?’

De EBTH werkt onbezoldigd en in de afgelopen jaren is de organisatie verder geprofessionaliseerd waarbij de gemeentelijke bijdrage is afgebouwd. ‘We zien geen aanleiding om met de subsidie te stoppen.’ Aldus wethouder Bruines. Zie het volledige nieuwsbericht voor meer achtergrond informatie.