Wat we doen

De Economic Board The Hague bundelt de kracht en kennis van enkele krachtige ondernemende persoonlijkheden in Den Haag om de economische concurrentiepositie van Den Haag te versterken. De Economic Board geeft gevraagd en ongevraagd economisch advies aan de gemeente, initieert projecten die de werkgelegenheid en het investeringsklimaat in de stad versterken en versterkt het profiel van Den Haag als ondernemende stad. Dit doet zij vanuit de volgende ambitie:

Het realiseren van een sterke en innovatieve economie in Den Haag, waarin ook middelgrote en kleine bedrijven veerkrachtig zijn in de transitie naar de Next Economy

De Economic Board The Hague vertaalt deze ambitie in drie doelen die zij met haar activiteiten nastreeft en weegt voor al haar activiteiten af of ze (voldoende) bijdragen aan het bereiken van deze doelen:

Een toekomstbestendiger economische structuur in Den Haag
Meer ruimte voor ondernemerschap in Den Haag
Een betere match tussen vraag- en aanbod op de Haagse arbeidsmarkt

Download hier het Visiestuk 2022 van Economic Board The Hague.

Onderstaand de drie rollen

1. Adviseren van de gemeente over economisch beleid
De functie als klankbord en spiegel voor het economisch beleid van de gemeente Den Haag. Zo speelt de board in op de behoefte van de gemeente om structurele input en feedback vanuit
ondernemingen en andere economische spelers in de stad te krijgen bij het vormgeven van haar economisch beleid. Die input en feedback is belangrijk om de juiste thema’s, kansen en knelpunten in het beleid te adresseren, om met publieke investeringen mee te kunnen bewegen met bewegingen in de markt en om draagvlak voor economische plannen te peilen en/of op te bouwen.

2. Ambassadeur van Den Haag als innovatieve en ondernemende stad
Economic Board The Hague zet zich in als ambassadeur voor Den Haag als innovatieve en ondernemende stad. De ambassadeursrol bestaat uit de communicatietaken van de board, en uit verbindende en vertegenwoordigende activiteiten.”

3. Aanjagen en initiëren van economische projecten
Economic Board The Hague jaagt projecten aan en initieert eigen projecten in het economisch domein waarmee de doelen en de ambitie van de board dichterbij worden gebracht. De projecten kunnen van zeer verschillende aard zijn. De board probeert door haar projecten ongeziene kansen te laten zien en onbenutte kansen op gang te helpen. De board heeft een beperkt werkbudget beschikbaar om opstartkosten van projecten te kunnen (co)financieren. Nadat een project is opgestart zorgt de board dat dit door andere partijen in het veld wordt vergenomen.