Huidige projecten

De Economic Board The Hague initieert economische projecten en jaagt projecten aan waarmee de doelen en de ambitie van de board dichterbij worden gebracht. De projecten kunnen van zeer verschillende aard zijn. De board streeft ernaar om projecten in de opstartfase te ondersteunen. Bijvoorbeeld door kansrijke projectideeën te vinden of zelf te ontwikkelen, partijen bij elkaar te brengen (rondom zo’n projectidee), mee te zoeken naar financiering, een haalbaarheidsonderzoek te (laten) doen, een projectopzet of business case te schrijven et cetera. In of na deze eerste fase worden projecten door de board bij partijen in het Haagse (economische) speelveld belegd. Hierna blijft de board als ambassadeur en eventueel als strategisch partner bij de projecten betrokken. De board heeft een beperkt werkbudget beschikbaar om opstartkosten van projecten te kunnen dekken en/of om als cofinancier voor economische projecten te kunnen optreden.

Programmania

Een experience center waar basisschoolleerlingen en middelbare scholieren in aanraking komen met programmeren en engineering om zo (Haags) ICT talent te doen bloeien.

Energietransitie en werk­gelegenheid

Het project ‘Energietransitie en werkgelegenheid’ had een looptijd van eind 2017 tot eind 2018 . In dit project positioneerde Economic Board The Hague, in nauwe samenwerking met de gemeente, de Haagse energietransitie als kans voor de werkgelegenheid in de stad, bouwde een netwerk op rondom dit thema, definieerde met dat netwerk de dominante werkgelegenheidsvraagstukken, formuleerde gezamenlijke oplossings(richting)en en borgde deze vervolgens bij betrokken organisaties.

Plant of the Future

Businessaccelerator/proeftuin waarin scale-up B2B-softwarebedrijven in de industriële sector worden ondersteund bij hun tweede of derde groeistap door grotere Nederlandse bedrijven.

Cyber Security in het MKB

Een MBO Lab Cybersecurity om studenten aan leerwerkopdrachten bij bedrijven in Den Haag te verbinden en het MKB in Den Haag te adviseren over de beperking van veiligheidsrisico’s.

Versterken ondernemerschap in de wijk

Vraag en aanbod van Haagse Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) en werkloze jongeren bij elkaar brengen in de wijken.

1,5 meter plannen

1,5 metersamenlevingsplannen De ondernemerspitch is een initiatief van Rabobank en Economic Board The Hague in samenwerking met de gemeente Den Haag (en Impact City), WorldStartup, VNO-NCW regio Den Haag, MKB Den Haag, KHN Den Haag, en Stichting bedrijventerreinen Haaglanden. Door het versoepelen van de maatregelen komt de economie langzaam weer op gang. Met de overgang van de intelligente lockdown naar de 1,5 metersamenleving biedt het ondernemers mogelijkheden voor… View Article