Projecten

Voorheen richtte de Economic Board The Hague zich op het initiëren van projecten en was daar ook financiering voor beschikbaar. Hedendaags is de aandacht meer gericht op de advies- en ambassadeursrol. Als board kijken we nog steeds naar kansrijke projecten om te accelereren of te combineren in overleg met de gemeente Den Haag. Er wordt altijd gekeken naar de toegevoegde waarde en de impact die een project kan hebben op de Haagse brede welvaart.

Onderstaand een overzicht van de projecten waar de board zich voor inzet:

Den Haag Inspireert!

Op vrijdag 23 juni organiseren de gemeente Den Haag en de Economic Board The Hague het inspiratie- en netwerkevenement Den Haag Inspireert!  Dit is het jaarlijkse evenement waarbij ondernemers en het bedrijfsleven uit Den Haag en de regio gezamenlijk naar de toekomst kijken. Er wordt ingezet op verschillende thema’s waarbij bezoekers worden geprikkeld tot nieuwe… View Article

The Hague Connected!

De zeven grootste werkgevers van Den Haag zetten zich gezamenlijk in voor een betere en duurzamere bereikbaarheid van de stad. De CEO’s van Aegon, ANWB, NN Group, PostNL, Siemens, T-Mobile en Shell tekenden in 2021 de startverklaring van The Hague Connected! Waarmee de organisaties zich voor vier jaar aan dit doel verbinden. Deze unieke verklaring is… View Article

The Hague Inspired

Op vrijdag 11 maart 2022 organiseerde de Economic Board The Hague het inspiratie- en netwerkevenement: The Hague Inspired in World Forum The Hague. Na een periode zonder grote bijeenkomsten was dit hét evenement voor Haagse werkgevers en werknemers om weer samen te komen. Voorafgaand aan het event stelde Harry Wientjens, voorzitter van de Economic Board… View Article

1,5 meter plannen

1,5 metersamenlevingsplannen De ondernemerspitch is een initiatief van Rabobank en Economic Board The Hague in samenwerking met de gemeente Den Haag (en Impact City), WorldStartup, VNO-NCW regio Den Haag, MKB Den Haag, KHN Den Haag, en Stichting bedrijventerreinen Haaglanden. Door het versoepelen van de maatregelen komt de economie langzaam weer op gang. Met de overgang van de intelligente lockdown naar de 1,5 metersamenleving biedt het ondernemers mogelijkheden voor… View Article

Versterken ondernemerschap in de wijk

Vraag en aanbod van Haagse Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) en werkloze jongeren bij elkaar brengen in de wijken.

Cyber Security in het MKB

Een MBO Lab Cybersecurity om studenten aan leerwerkopdrachten bij bedrijven in Den Haag te verbinden en het MKB in Den Haag te adviseren over de beperking van veiligheidsrisico’s.

Plant of the Future

Businessaccelerator/proeftuin waarin scale-up B2B-softwarebedrijven in de industriële sector worden ondersteund bij hun tweede of derde groeistap door grotere Nederlandse bedrijven.

Energietransitie en werk­gelegenheid

Het project ‘Energietransitie en werkgelegenheid’ had een looptijd van eind 2017 tot eind 2018 . In dit project positioneerde Economic Board The Hague, in nauwe samenwerking met de gemeente, de Haagse energietransitie als kans voor de werkgelegenheid in de stad, bouwde een netwerk op rondom dit thema, definieerde met dat netwerk de dominante werkgelegenheidsvraagstukken, formuleerde gezamenlijke oplossings(richting)en en borgde deze vervolgens bij betrokken organisaties.

Programmania

Een experience center waar basisschoolleerlingen en middelbare scholieren in aanraking komen met programmeren en engineering om zo (Haags) ICT talent te doen bloeien.