Samenstelling Board

De Economic Board komt 6 tot 8 keer per jaar bijeen. De Economic Board The Hague is ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Daarnaast kent de Economic Board The Hague een stichting voor de uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie ziet toe op de werkzaamheden van eventuele ingehuurde partijen (voor financiële administratie, projectleiding, vormgeving, communicatie en dergelijke). De ondersteuning van de board is ondergebracht bij The Hague & Partners.

Henk Kool

Voorzitter Economic Board The Hague

Kaushilya Budhu Lall

Partner Meijer Advocaten Law Firm

Michiel Middendorf

General Manager World Forum The Hague

Marjan van Loon
Marjan van Loon

President-Directeur Shell Nederland

Harry Wientjens
Harry Wientjens

Director Private Banking Rabobank The Hague

Berry Vetjens

Roadmap Next Economy TNO

Anil Soekhoe

Eigenaar chocolaterie Hop&Stork

Erwin Muller

Decaan Faculteit Governance and Global Affairs Universiteit Leiden/ bestuurder Campus Den Haag

Maja Rudinac

CEO Robot Care Systems

José van Dalen

Managing Director QISS-IT