Nieuws
The Hague Connected doet mee aan Europese mobiliteitsweek

Van 16 tot en met 22 september 2022 organiseert de Europese commissie de European Mobility Week. Een bewustwordingscampagne voor duurzame stedelijke mobiliteit. Het stimuleert gedragsverandering ten gunste van fietsen, lopen, schone vervoersoplossingen, thuiswerken, openbaar- en deelvervoer. Het jaar thema voor 2022 is ‘betere verbindingen’ en The Hague Connected doet mee! De werkgevers Aegon, ANWB, NN,… View Article

Ondertekening gezamenlijk statement De Haagse Warmtecoalitie

De Haagse Warmtecoalitie is een groep van partijen die voor een klimaatneutraal Den Haag willen gaan en vooral nu aan de slag willen. De Economic Board The Hague roept gezamenlijk met alle partijen van De Haagse Warmtecoalitie de nieuwe Haagse gemeenteraad op: zo snel mogelijk door te pakken op de lokale energietransitie; op basis van… View Article

Brief namens The Hague Connected aan onderhandelaars voor formatie college

Middels deze brief aan de onderhandelaars en dhr. Donner pleiten de grote werkgevers verenigd in The Hague Connected ervoor om tijdens de coalitieonderhandelingen aandacht te hebben voor het verbeteren van de bereikbaarheid en duurzame mobiliteit van de stad. Door voldoende middelen te reserveren in het coalitieakkoord draagt dit ook automatisch bij aan de economie, het vestigingsklimaat en… View Article

Ondernemend Den Haag kijkt samen naar de toekomst tijdens The Hague Inspired

Op vrijdag 11 maart 2022 organiseerde de Economic Board The Hague het inspiratie- en netwerkevenement: The Hague Inspired in World Forum The Hague. Na een periode zonder grote bijeenkomsten was dit hét evenement voor Haagse werkgevers en werknemers om weer samen te komen. Voorafgaand aan het event stelde Harry Wientjens, voorzitter van de Economic Board… View Article

Onderzoeksrapport wijst op belang van scherpe keuzes en gedeelde regionale visie

De economische groei en de brede welvaart in regio Haaglanden blijven achter bij die van andere regio’s in Nederland. De regionale economie stokt vooral door zwakke verbindingen. Om deze een impuls te geven, moeten lokale overheden meer regionaal samenwerken en zijn sterkere verbindingen nodig tussen de grote aanwezige clusters. Dit blijkt uit onderzoek van RaboResearch…. View Article

Welkom Gijsbert van Herk – Nieuw lid Economic Board The Hague

Gijsbert van Herk treedt toe als lid van de Economic Board The Hague. Sinds mei 2021 is hij bestuursvoorzitter van woningcorporatie Staedion in Den Haag.  ‘Op het gebied van volkshuisvesting, de woonopgave met gebiedsontwikkelingen in de stad en regio denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan Den Haag en binnen de Economic Board The… View Article