Nieuws
Felicitatiebrief aan Gedeputeerde Staten Zuid Holland vanuit The Hague Connected

Op maandag 19 juni is in het provinciehuis door de fractievoorzitters van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA het coalitieakkoord gepresenteerd. Vanuit The Hague Connected is met belangstelling kennisgenomen van het coalitieakkoord en een felicitatiebrief gestuurd aan de kandidaat-gedeputeerden die naar verwachting begin juli worden geïnstalleerd.  Middels deze brief wil The Hague Connected een aantal punten meegeven voor de verdere uitvoering… View Article

Ondernemen en verbinden stonden centraal bij Den Haag Inspireert!

Ondernemend Den Haag kwam gister samen in Amare voor een dosis inspiratie tijdens Den Haag Inspireert! Ondernemers en werkgevers keken gezamenlijk naar de toekomst van de stad en sloegen de handen ineen. Samenwerken, verbinden en nieuwe kansen stonden centraal bij het werkgevers- en netwerkevent georganiseerd door de Economic Board The Hague en de gemeente Den… View Article

Toekomstige bereikbaarheid Den Haag

De komende jaren zijn er veel werkzaamheden die zorgen voor verkeershinder in en rondom Den Haag. Dit heeft invloed op de bereikbaarheid en mobiliteit van de stad. Reizigers, leveranciers, medewerkers en bezoekers krijgen daar vanaf volgend jaar tot voorbij 2030 mee te maken.  Op woensdag 28 juni brengen de gemeente Den Haag en Zuid Holland Bereikbaar met… View Article

Den Haag Inspireert! – vrijdag 23 juni 2023

Op vrijdag 23 juni organiseren de gemeente Den Haag en de Economic Board The Hague het inspiratie- en netwerkevenement Den Haag Inspireert!  Dit is het jaarlijkse evenement waarbij ondernemers en het bedrijfsleven uit Den Haag en de regio gezamenlijk naar de toekomst kijken. Er wordt ingezet op verschillende thema’s waarbij bezoekers worden geprikkeld tot nieuwe… View Article

Internationaal talent is essentieel: een open brief aan politiek Den Haag

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit Zuid-Holland roepen de landelijke politiek op om Nederland toegankelijk te houden voor internationaal talent. Er is maatwerk per instelling nodig in verband met de verschillen tussen steden en onderwijsinstellingen. ‘Maatwerk’ als uitgangspunt, waarbij de invulling aan de instellingen zelf wordt over gelaten, daar wordt in deze brief voor gepleit. “De… View Article

40 miljoen euro voor Zuidwest dankzij impuls tweede Regiodeal van het rijk

Het rijk stelt de komende 4 jaar €18 miljoen beschikbaar om de brede welvaart in Den Haag Zuidwest te verbeteren. De gemeente Den Haag en verschillende partners vullen met elkaar het bedrag aan tot 40 miljoen euro. Met deze tweede Regiodeal Zuidwest committeren de Rijksoverheid, de gemeente Den Haag en een flink aantal partners zich… View Article