Nieuws
Maak ruimte voor werk in Den Haag!

In Den Haag is een groot tekort aan ruimte voor werk, zowel kantoren als bedrijfsruimte. Dat terwijl er nog volop kantoren naar woningen worden omgezet en er veel te weinig plannen zijn om nieuwe werkruimte bij te bouwen. Economic Board The Hague doet een appel op het college om niet alleen te focussen op de bouw van woningen om de groei van de stad mogelijk te maken, maar om ook voldoende ruimte voor werk te maken, zodat al die nieuwe inwoners straks ook in de stad aan de slag kunnen.

Economic Board The Hague verheugd met duurzame investering Shell in Den Haag

Shell gaat de komende jaren meer dan 200 miljoen dollar investeren in een nieuwe campus in Den Haag. In deze moderne campus wordt onder meer New Energies gehuisvest, een hub waar schone energieoplossingen worden ontwikkeld. Deze investering is een enorme stimulans voor de Haagse Economie en herbevestigt de jarenlange band van Shell met Den Haag. De Economic Board is zeer verheugd met de aankondiging van deze nieuwe campus en ziet dat deze belangrijk is voor de ontwikkeling van de aanpalende industrie en een katalysator kan zijn voor een koploperspositie van Den Haag in de energietransitie.

Marjan van Loon
Marjan van Loon treedt toe tot Economic Board The Hague

Marjan van Loon, President Directeur Shell Nederland, is op 12 juli 2018 benoemd tot boardlid van de Economic Board The Hague. Met het hoofdkantoor van Shell in de stad Den Haag en haar woonplaats Scheveningen is de betrokkenheid van Marjan van Loon bij de stad Den Haag vanzelfsprekend. Marjan van Loon: “Leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling gaan in mijn ogen hand in hand. Ik hoop mijn kennis en ervaring in te kunnen zetten voor de verdere ontwikkeling van de stad, op het vlak van duurzaamheid en economie. Ook kijk ik uit naar een constructieve samenwerking om het profiel van Den Haag als innovatieve, ondernemende en duurzame stad te versterken.”

Factoren Economische Groei
Economic Board The Hague over aanbevelingen Planbureau voor de Leefomgeving voor versterking Haagse economie

Om zijn economie te robuuster te maken, moet Den Haag de groei van clusters met ‘stuwende’ werkgelegenheid stimuleren en tegelijkertijd werken aan de vaardigheden van mensen en bedrijven aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat adviseert het Planbureau voor de Leefomgeving in het recente rapport ‘De economie van Den Haag’. Het beleid waarmee dat moet gebeuren moet integraal zijn, gericht op samenwerking met de regio én evidence based. De Economic Board The Hague ondersteunt de aanbevelingen van het planbureau en wil hier in zijn projecten en adviezen aan bijdragen.

Harry Wientjens & Simon Kennedy
Wisselingen in samenstelling Economic Board The Hague

De Economic Board The Hague wordt gevormd door een kleine groep ondernemende persoonlijkheden uit Den Haag. In de zomerperiode zijn er twee boardleden vertrokken en twee nieuwe boardleden toegetreden. De board verwelkomt Harry Wientjens, directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank Den Haag, en Simon Kennedy, COO eVision, en nam afscheid van Jaap Wielaart en Neil Currie.

Mona Keijzer
Staatssecretaris Keijzer presenteert actieplan voor mkb

Drie van de grootste uitdagingen voor kleine en middelgrote bedrijven zijn goed personeel, digitalisering en financiering. Met een actieplan voor het ‘brede mkb’ wil staatssecretaris Mona Keijzer helpen om ondernemers deze uitdagingen aan te gaan. Waar het eerder ingezette topsectorenbeleid met name gericht was op ‘koplopers’ in innovatie, is het MKB-actieplan juist gericht op het ‘peloton’. Het plan gaat gepaard met 200 miljoen euro aan extra investeringen van het Rijk.