Nieuws
Factoren Economische Groei
Economic Board The Hague over aanbevelingen Planbureau voor de Leefomgeving voor versterking Haagse economie

Om zijn economie te robuuster te maken, moet Den Haag de groei van clusters met ‘stuwende’ werkgelegenheid stimuleren en tegelijkertijd werken aan de vaardigheden van mensen en bedrijven aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat adviseert het Planbureau voor de Leefomgeving in het recente rapport ‘De economie van Den Haag’. Het beleid waarmee dat moet gebeuren moet integraal zijn, gericht op samenwerking met de regio én evidence based. De Economic Board The Hague ondersteunt de aanbevelingen van het planbureau en wil hier in zijn projecten en adviezen aan bijdragen.

Harry Wientjens & Simon Kennedy
Wisselingen in samenstelling Economic Board The Hague

De Economic Board The Hague wordt gevormd door een kleine groep ondernemende persoonlijkheden uit Den Haag. In de zomerperiode zijn er twee boardleden vertrokken en twee nieuwe boardleden toegetreden. De board verwelkomt Harry Wientjens, directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank Den Haag, en Simon Kennedy, COO eVision, en nam afscheid van Jaap Wielaart en Neil Currie.

Mona Keijzer
Staatssecretaris Keijzer presenteert actieplan voor mkb

Drie van de grootste uitdagingen voor kleine en middelgrote bedrijven zijn goed personeel, digitalisering en financiering. Met een actieplan voor het ‘brede mkb’ wil staatssecretaris Mona Keijzer helpen om ondernemers deze uitdagingen aan te gaan. Waar het eerder ingezette topsectorenbeleid met name gericht was op ‘koplopers’ in innovatie, is het MKB-actieplan juist gericht op het ‘peloton’. Het plan gaat gepaard met 200 miljoen euro aan extra investeringen van het Rijk.

Economic Board The Hague positief verrast over coalitieakkoord

‘Aangenaam verrast’ is het overheersende gevoel bij de leden van de Economic Board The Hague over het coalitieakkoord van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. “De ingezette economische lijnen worden vastgehouden en het economiebudget wordt versterkt, dus dat is goed nieuws,” vertelt voorzitter Henk Kool. “De economische ambities zijn op niveau. Als board helpen we de gemeente graag bij de vertaling van die ambities naar effectief beleid en goede projecten.”

Vertrekkend voorzitter Economic Board The Hague luidt de noodklok

Op 26 april droeg Henk Jagersma de voorzittershamer van de Economic Board The Hague over aan Henk Kool. Hij kijkt met plezier terug op de pioniersfase van de board, maar spreekt wel zijn ernstige zorgen uit over de toekomst van de stad. “Den Haag staat in te veel lijstjes op achterstand. Als Den Haag in de toekomst voldoende banen voor zijn inwoners wil behouden, dan moet er structureel geïnvesteerd blijven worden in de economie.”

Henk Kool nieuwe voorzitter Economic Board The Hague

Henk Kool is op 26 april 2018 geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de Economic Board The Hague. Hij volgt Henk Jagersma op, die stedelijk directeur Ruimte en Economie bij de Gemeente Amsterdam is geworden. Henk Kool is een bekend gezicht in de stad: van 2006 tot en met 2014 was hij namens de PvdA wethouder Economie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kool: “De stad zit vol goede ondernemers met innovatieve ideeën. Als Economic Board werken we aan het goede ondernemersklimaat zodat zij die ideeën verder kunnen ontwikkelen en uitvoeren.”