Nieuws
Den Haag krijgt een ‘universitair centrum’ in het hart van de stad

Den Haag krijgt een ‘universitair centrum’ in het hart van de stad. De Universiteit Leiden neemt samen met de Open Universiteit en Universiteiten van Nederland per 2025 het Spuigebouw aan de Grote Marktstraat 48-50/Spui 3 in het centrum van Den Haag in gebruik.  ”We gaan een mooie universiteitscampus in Den Haag maken” aldus boardlid en bestuurder… View Article

Ontwikkelingen op de (Haagse) arbeidsmarkt

Op woensdag 2 november sprak Michiel Middendorf bij de Commissie Samenleving van de Haagse Gemeenteraad om met betrokken raadsleden en experts in gesprek te gaan over ontwikkelingen op de (Haagse) arbeidsmarkt. De vragen die centraal stonden tijdens de bijeenkomst: Wat is op dit moment de situatie op de Haagse arbeidsmarkt? Waar zijn de grote tekorten aan… View Article

Welkom Ellen Maat – Nieuw lid Economic Board The Hague

Ellen Maat treedt toe als lid van de Economic Board The Hague. Sinds dit jaar is zij voorzitter van de raad van bestuur bij Florence.  ‘Mijn hele loopbaan ben ik werkzaam in het domein van de zorgsector. Sinds 4 jaar als bestuurder van Florence, een grote (ouderen)zorgorganisatie in de regio Haaglanden. Twintigduizend inwoners van de regio… View Article

The Hague Connected doet mee aan Europese mobiliteitsweek

Van 16 tot en met 22 september 2022 organiseert de Europese commissie de European Mobility Week. Een bewustwordingscampagne voor duurzame stedelijke mobiliteit. Het stimuleert gedragsverandering ten gunste van fietsen, lopen, schone vervoersoplossingen, thuiswerken, openbaar- en deelvervoer. Het jaar thema voor 2022 is ‘betere verbindingen’ en The Hague Connected doet mee! De werkgevers Aegon, ANWB, NN,… View Article

Ondertekening gezamenlijk statement De Haagse Warmtecoalitie

De Haagse Warmtecoalitie is een groep van partijen die voor een klimaatneutraal Den Haag willen gaan en vooral nu aan de slag willen. De Economic Board The Hague roept gezamenlijk met alle partijen van De Haagse Warmtecoalitie de nieuwe Haagse gemeenteraad op: zo snel mogelijk door te pakken op de lokale energietransitie; op basis van… View Article

Brief namens The Hague Connected aan onderhandelaars voor formatie college

Middels deze brief aan de onderhandelaars en dhr. Donner pleiten de grote werkgevers verenigd in The Hague Connected ervoor om tijdens de coalitieonderhandelingen aandacht te hebben voor het verbeteren van de bereikbaarheid en duurzame mobiliteit van de stad. Door voldoende middelen te reserveren in het coalitieakkoord draagt dit ook automatisch bij aan de economie, het vestigingsklimaat en… View Article