In 2030 7.000 minder mensen in de bijstand als Den Haag nu actief inzet op ‘van werk naar werk’ beleid

9 oktober 2020

Naast dat Den Haag te maken heeft met een sterk veranderende arbeidsmarkt, doet de corona-crisis er nog eens een schep bovenop. Economic Board The Hague heeft onderzoeksbureau Policy Research Corporation de opdracht gegeven om een analyse te maken van de huidige arbeidsmarkt, want een toenemende werkeloosheid en verschuivingen van vraag en aanbod binnen de Haagse economie treden in.

In welke sectoren verwachten we de komende 10 jaar dat er banen verdwijnen en hoeveel? En in welke sectoren worden er nieuwe banen verwacht? Wat kan Den Haag doen om de kaartenbakken met CV’s van mensen die zoeken naar werk niet te vergroten? Juist nu is het van belang om met een actief ‘van werk naar werk’ beleid te komen. De Economic Board The Hague verzoekt met klem alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid te nemen, te beginnen bij de gemeente Den Haag. Henk Kool, voorzitter Economic Board The Hague, “De noodzaak om mensen van werk naar werk te begeleiden is niet alleen goed voor de mensen zelf, maar uiteindelijk ook voor de kas van de gemeente”.

Van werk naar werk beleid
Het ‘van werk naar werk’ beleid bestaat uit het omscholen van personeel, het bijscholen van werkzoekenden en het in kaart brengen van waar de vraag zit, zodat profielen beter matchen bij de toekomstige Haagse arbeidsmarkt. Hierdoor voorkomen we uitstroom en dat mensen in de kaartenbak terechtkomen. Een goede samenwerking en afstemming in de triple helix (bedrijven, overheid, kennisinstellingen) is nodig. Trends als de energietransitie en automatisering laten zien dat er een verschuiving plaatsvindt in de behoefte van gekwalificeerd personeel. De Economic Board The Hague zet zich in betrokken partijen te verbinden om ervoor te zorgen dat er gezamenlijk gewerkt wordt aan het herstel van de stad.

In mei van dit jaar zijn in het 11 puntenplan de eerdere uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Daarin werd al duidelijk dat Den Haag 8% van haar werkgelegenheid zou verliezen ten gevolge van de coronacrisis. Door nu volop in te zetten op het ‘van werk naar werk’ beleid zijn we in staat om het tij te keren en voorkomen we dat de Haagse economie extra grote schade oploopt. Weliswaar hangt veel af van de verdere ontwikkeling van de pandemie en herstelmaatregelen in Nederland en daarbuiten.

Voor de cijfermatige onderbouwing en het volledige onderzoek zie onderstaand:

Den Haag prognose 2030 werkgelegenheid