Adviesrapport met 11 adviezen om Haagse economie uit Coronacrisis te helpen

28 mei 2020

De Economic Board The Hague biedt 11 concrete adviezen voor de wederopbouw van de Haagse economie aan de gemeente Den Haag.

Op 29 april heeft wethouder Economische Zaken, mevrouw Saskia Bruines, de Economic Board The Hague verzocht om met een advies te komen rondom de uitdagingen die de Haagse economie de komende tijd heeft als gevolg van de coronacrisis.

In het Corona adviesrapport geeft EBTH aan de gemeente Den Haag aan hoe er wordt gekeken naar de wederopbouw van de Haagse economie na de coronacrisis. Daarin staat de gemeente Den Haag niet alleen, het is van groot belang dat de hele stad zijn bijdrage levert en wij er met zijn allen de schouders onder zetten. De leden van de EBTH zien dat belang en voelen die verantwoordelijkheid. We zetten ons in voor een sterke Haagse economie en zullen ons daar ook de komende tijd hard voor blijven maken, samen met de gemeente Den Haag, de koepels en onze eigen achterbannen.

De Economic Board The Hague geeft de gemeente Den Haag de volgende 11 adviezen:

1: Technologie is de sleutel tot succes
2: Benadruk het profiel van Den Haag als kennisstad met een attractief leef- en vestigingsklimaat
3: Zet nu al in op de banen van de toekomst
4: Heroverweeg eerder gemaakte financiële keuzes
5: Geef de ondernemer ruimte
6: Behoud de (internationale) kenniswerkers en studenten voor de stad
7: Focus op lokaal
8: Kom met creatieve oplossingen voor werklozen en uitkeringsgerechtigden
9: Hou rekening met de economische spin-off voor de stad
10: Stel renovatie Binnenhof uit
11: Transparante communicatie en steun aan ondernemers

Dit adviesrapport is mede tot stand gekomen na consultering van MKB Nederland afdeling Den Haag, VNO-NCW regio Den Haag, Koninklijk Horeca Nederland afdeling Den Haag en de stichting Bedrijventerreinen Haaglanden.

In het analyse deel van dit advies en de cijfermatige onderbouwing heeft de board de hulp in geroepen van het onderzoeksbureau Policy Research Corporation.

Zie onderstaand voor het volledige adviesrapport

Adviesrapport Economic Board The Hague – Corona