Haagse ondernemers: deel uw ervaringen met ruimtegebrek!

22 maart 2019

De Economic Board is op zoek naar ervaringen van ondernemers die te kampen hebben met gebrek aan ruimte voor hun bedrijf. Ervaart u ruimtetekort? Heeft u moeilijkheden om uw bedrijf uit te breiden of te verplaatsen? Wilt u naar Den Haag komen met uw bedrijf, maar vindt u geen geschikte plek? Meld het
bij Economic Board The Hague, zodat wij uw verhaal breder bekend kunnen maken en het ruimtegebrek voor bedrijven aan de orde kunnen blijven stellen. Contact opnemen kan via: info@economicboardthehague.org.

Waar moeten al die nieuwe Hagenaars werken?

De Economic Board The Hague vraagt al geruime tijd aandacht voor het toenemende gebrek aan fysieke ruimte voor Haagse bedrijven. Er worden op dit moment overal in de stad plannen voor woningbouw gemaakt om de verwachte bevolkingsgroei van 100.000 inwoners in de komende decennia op te vangen. Dat moet vooral binnen de bestaande stad gebeuren, door middel van verdichting en transformatie.

Groei is mooi, maar al die nieuwe inwoners moeten straks ook ergens werken. De board maakt zich zorgen dat in de planvorming onvoldoende rekening wordt gehouden met de ruimtevraag van werkgelegenheid, in de vorm van verschillende soorten bedrijfspanden, kantoren, verzamelgebouwen, horecagelegenheden et cetera. Ook zijn niet alle vormen van bedrijvigheid goed te mengen met wonen. Door de hoge huizenprijzen van dit moment en de grote woningvraag is het op dit moment veel makkelijker om investeerders te vinden voor het realiseren van woonruimte dan voor het toevoegen van werkruimte. De markt moet hier dus een handje geholpen worden door goed beleid van de overheid, want we hebben die werkruimte straks wel nodig! Het is dus belangrijk dat er wordt nagedacht over slimme maatregelen die moeten voorkomen dat de stad straks volstaat met woningen en er geen plek meer is voor bedrijven. De Board is daarom erg blij met de recent gepubliceerde ontwerp-economische visie 2030 van de gemeente Den Haag, waarin het creëren van voldoende huisvesting voor bedrijven genoemd wordt als één van de belangrijke onderwerpen waar de gemeente zich komende periode op gaat richten.

Samen staan we sterker

Economic Board The Hague wil dit onderwerp de komende periode op de politieke agenda houden en tot overtuigende oplossingsrichtingen hiervoor te komen, samen met de markt, gemeente en andere partijen. Daarvoor voerden we vele gesprekken met gemeente Den Haag en partijen als MKB Den Haag, VNO-NCW Den Haag en de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden. We lieten ons onafhankelijk adviseren door dr. Walter Manshanden van Netherlands Economic Observatory.

Meldt u als u last heeft van ruimtegebrek voor uw onderneming!

We komen steeds vaker individuele ondernemers tegen die vrezen dat ze zullen moeten verhuizen in verband met de komst van woningen op bijvoorbeeld de Binckhorst. Deze individuele verhalen zijn belangrijk om duidelijk te maken waar dit probleem concreet over gaat en het onderwerp op de agenda te houden. Juist verhalen uit de praktijk laten zien dat het noodzaak is om in actie te komen en laten soms ook zien welke oplossingen er mogelijk zijn.

De board deelt uw ervaringen via de website van de board (als u daar toestemming voor geeft, eventueel geanonimiseerd) en kan uw individuele geval ook als casus inbrengen in bestuurlijk overleg met de gemeente.