Maak ruimte voor werk in Den Haag!

8 oktober 2018

In Den Haag is een groot tekort aan ruimte voor werk, zowel kantoren als bedrijfsruimte. Dat terwijl er nog volop kantoren naar woningen worden omgezet en er veel te weinig plannen zijn om nieuwe werkruimte bij te bouwen. Economic Board The Hague doet een appel op het college om niet alleen te focussen op de bouw van woningen om de groei van de stad mogelijk te maken, maar om ook voldoende ruimte voor werk te maken, zodat al die nieuwe inwoners straks ook in de stad aan de slag kunnen.

Tot 2040 komen er volgens de laatste prognoses zo’n 90.000 inwoners bij in Den Haag. Gemiddeld werkt ongeveer de helft van de totale bevolking. Om de werkgelegenheid gelijke tred te laten houden met de bevolkingsgroei moeten er dus zo’n 45.000 extra werkplekken bijkomen tot 2040. Want die nieuwe Hagenaars moeten toch ergens werken!

De huidige voorraad van bedrijfsruimte en kantoren in Den Haag zit echter vol. De kantorenleegstand is bijna verdwenen en de Haagse bedrijventerreinen puilen uit. De Haagse markt voor kantoren- en bedrijfsvastgoed is zwaar overspannen. Er zijn nu al bedrijven die geen plek in de stad kunnen vinden. Er worden echter nog volop kantoren en bedrijfspanden gesloopt en getransformeerd naar woningen, of staan daarvoor op de nominatie (bijvoorbeeld in de Binckhorst). Plannen om nieuwe kantoren of bedrijfsvastgoed te bouwen zijn er veel te weinig.

Voldoende beschikbare huisvesting hoort óók bij dienstverlening
Den Haag is al jaren bezig om een ondernemender stad te worden. Een stad die economisch niet alleen drijft op de aanwezigheid van de rijksoverheid, maar waar ook internationale instellingen, grote bedrijven en het midden- en kleinbedrijf kunnen floreren. De stad werkt daarom hard aan goede dienstverlening voor ondernemers en ontwikkelt nieuwe economische clusters, bijvoorbeeld rondom (cyber)veiligheid en de impact economy. Maar zonder fysieke ruimte om meer werkplekken te kunnen maken, hebben al die inspanningen weinig zin. Mensen hebben nu eenmaal ruimte nodig om te werken. Ruimte die op het juiste moment beschikbaar moet zijn.

Urgentieprogramma
De board is blij dat wethouder De Mos in het AD spreekt van een “gruwelijk tekort aan bedrijfsruimte” en we kijken uit naar het ‘urgentieprogramma’ dat hij aankondigt. De board denkt ook dat het zou helpen als het college een integrale visie op de ruimtelijkeconomische programmering van de stad zou presenteren, waarin alle vormen van ruimtegebruik integraal worden afgewogen. De board houdt het dossier Ruimte voor werk de komende periode nauwlettend in de gaten.