Brief namens The Hague Connected aan onderhandelaars voor formatie college

31 mei 2022

Middels deze brief aan de onderhandelaars en dhr. Donner pleiten de grote werkgevers verenigd in The Hague Connected ervoor om tijdens de coalitieonderhandelingen aandacht te hebben voor het verbeteren van de bereikbaarheid en duurzame mobiliteit van de stad. Door voldoende middelen te reserveren in het coalitieakkoord draagt dit ook automatisch bij aan de economie, het vestigingsklimaat en de brede welvaart van Den Haag.

Aegon, ANWB, NN Group, PostNL, Siemens, T-Mobile en Shell zetten zich al langere tijd zowel individueel als gezamenlijk in voor duurzame, slimme en veilige mobiliteit voor medewerkers, klanten, toeleveranciers en processen. Juist nu de gemeente voor een keuze staat wat betreft de mobiliteitsaanpak van Den Haag onderstreept The Hague Connected de urgentie en noodzaak van onderstaande punten:

  1. De internationale bereikbaarheid van de stad verbetert;
  2. De regionale en binnenstedelijke verbindingen worden uitgebreid;
  3. De (stads)logistiek en mobiliteit slim, duurzaam en veilig is.

De snelheid waarmee thuiswerken een vlucht heeft genomen als gevolg van de corona lockdowns, maakt dat er ook kritisch gekeken wordt naar de invulling en bezetting van de kantoorpanden. Digitale connectiviteit is en blijft onverminderd belangrijk, maar er zal ook behoefte blijven om elkaar te ontmoeten op kantoor of in de stad.

Een sterke zakelijke positie van Den Haag straalt uit op de regio en de rest van Nederland. Om die positie te bekleden is het van belang dat we gezamenlijk op een goede, duurzame en efficiënte manier werken aan onze bereikbaarheid. Daarom wordt er gepleit om in het coalitieakkoord de benodigde middelen te reserveren om de schaalsprong te realiseren.