40 miljoen euro voor Zuidwest dankzij impuls tweede Regiodeal van het rijk

22 februari 2023

Het rijk stelt de komende 4 jaar €18 miljoen beschikbaar om de brede welvaart in Den Haag Zuidwest te verbeteren. De gemeente Den Haag en verschillende partners vullen met elkaar het bedrag aan tot 40 miljoen euro. Met deze tweede Regiodeal Zuidwest committeren de Rijksoverheid, de gemeente Den Haag en een flink aantal partners zich langdurig om problemen in Zuidwest aan te pakken, zoals armoede, sociaal isolement en gebrek aan kansen. Er wordt vooral geïnvesteerd in sociale verbinding en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Inzetten op ontmoeten en economie
Martijn Balster, wethouder Volkshuisvesting, Welzijn en Zuidwest in Den Haag, ziet met de toekenning van het genoemde bedrag voldoende kansen om in ieder geval een groot deel van de hoge ambities voor Zuidwest te realiseren en de successen van de eerste Regiodeal verder uit te bouwen. “Dit is een erkenning voor onze bewoners, hun activiteiten en onze brede aanpak. Onze aanvraag is niet volledig toegekend en er is in de toekomst echt meer nodig, maar met dit bedrag kunnen we een behoorlijk deel van onze plannen waarmaken. We zetten in ieder geval in op ontmoetingsplekken. Ook investeren we in een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het versterken van het economisch klimaat, om zo te bouwen aan perspectief op bestaanszekerheid, met name voor de jeugd.

Wat houdt de Regiodeal Zuidwest in?
Bij de Regiodeal Zuidwest werken het Rijk, de gemeente en diverse partners samen om de brede welvaart in de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk te verbeteren. De financiële impuls van de Regiodeal moet ervoor zorgen dat de bewoners van deze wijken weer prettig kunnen wonen, werken en leven. De eerste Regiodeal Zuidwest werd in 2019 gesloten en loopt dit jaar af. Deze tweede Regiodeal loopt tot 2027.