Wisselingen in samenstelling Economic Board The Hague

15 april 2019

De Economic Board The Hague wordt gevormd door een kleine groep ondernemende persoonlijkheden uit Den Haag. Eind 2018 zijn er twee boardleden vertrokken en bij de start van het nieuwe jaar zijn twee nieuwe boardleden toegetreden. De board verwelkomt Anil Soekhoe, ondernemer en eigenaar van chocolaterie Hop & Stork, en Henk Geveke, Algemeen directeur TNO Defensie en Veiligheid, en nam afscheid van Richard Franken en Jos Keurentjes.

Nieuwe boardleden
Anil Soekhoe is een actief Haagse ondernemer en eigenaar van Hop & Stork: een chocolaterie in de Passage Den Haag. Soekhoe was jarenlang bankier met een internationale carrière, waarna hij besloot een behoorlijke switch te maken. Zijn droom met koffie en chocolade vroeg om ondernemerschap. Soekhoe zal in de board daadkracht inbrengen, evenals nieuwe inzichten vanuit internationaal perspectief en vergelijking met de andere steden waarin zijn onderneming nu ook gevestigd is. Daarnaast is hij actief in verschillende besturen voor (kleine) (horeca)ondernemers in Den Haag en zal hij de verbinding tussen hen en de board helpen versterken.

Henk Geveke is algemeen directeur bij TNO voor het onderdeel Defensie en Veiligheid. Hij stuurt vanuit deze functie verschillende onderzoeken en experimenten aan, met innovaties die soms het voorstellingsvermogen te boven gaan. Ook al betreft het defensie-onderzoek, er is veel samenwerking met bedrijven zeker in de IT-sector. Geveke ziet veel kansen om uitvindingen binnen TNO op breder terrein te vermarkten in of rondom Den Haag. Deze blik en zijn kennis van het veiligheidscluster maken hem van meerwaarde voor de board.

Vertrekkende boardleden
Richard Franken, voormalig algemeen directeur van Hague Security Delta (HSD), was boardlid sinds het eerste uur en onder andere actief betrokken bij de pilot Cyberwerf. Franken heeft eind 2018 afscheid genomen van HSD en is op dit moment actief als directeur a.i. van adviesbureau en in adviesraden van een aantal start-ups in het veiligheidscluster. In overleg met de board is besloten ook het boardlidmaatschap neer te leggen, om zo ruimte te maken voor leden met een direct te benaderen netwerk op basis van hun functie.

Jos Keurentjes was jarenlang Chief Science Officer in de raad van bestuur van TNO. Bij het afscheid van Jos uit deze functie, heeft hij ook besloten afscheid te nemen van de board. Keurentjes blijft o.a. actief als professor verbonden aan de TU Eindhoven.

Economic Board The Hague is de heren Franken en Keurentjes zeer erkentelijk voor de door hen geleverde inzet in de eerste periode van haar bestaan.