Werk in uitvoering: studenten ICT van ROC Mondriaan voeren cybersecurity scans uit op het Haagse bedrijventerrein ZKD

13 februari 2019

Op 9 oktober 2018 werd de Cyberwerf-pilot aangekondigd, waarin mbo-studenten het midden- en kleinbedrijf helpt hun cyberrisico’s in kaart te brengen. Inmiddels zijn de scaninstrumenten, de eerste bedrijven en de 1e lichting excellente studenten geselecteerd en is een protocol opgesteld met waarborgen voor de student, de school, de data en de bedrijven.

Cyberwerf, het hybride onderwijs project van het Security Field Lab op het bedrijventerrein ZKD, biedt met de laagdrempelige beveiligingsscans de mkb-ondernemingen de mogelijkheid te controleren of hun onderneming voldoende beschermd is tegen cybercrime. Veel kleine ondernemingen hebben onvoldoende deskundigheid in huis om dit juist in te schatten. Het is daarom belangrijk dat er via een ‘scan’ kan worden geïnventariseerd of er kwetsbaarheden in de digitale infrastructuur aanwezig zijn. De geselecteerde excellente studenten ontwikkelen onder begeleiding van het practoraat Cybersecurity de dienstverlening, waarmee ze met een bedrijfsbezoek snel én eenvoudig de risico’s in kaart brengen. Op basis van het opgeleverde advies kan het mkb-bedrijf de juiste maatregelen implementeren en waar nodig professionele zakelijke dienstverleners inschakelen.

Wederzijds vertrouwen is een voorwaarde
100% veiligheid bestaat niet, blind vertrouwen ook niet. Daarom is een protocol opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het vertrouwelijk omgaan met informatie en de werkwijze. Tevens wordt vastgelegd dat bij afronding van het project de verzamelde informatie zal worden vernietigd. Voor studenten is dit een zeer belangrijk leerpunt: integer gedrag, kunnen omgaan met vertrouwelijkheid, ethisch handelen. Deze competenties zijn een must in dit werkveld.

De Cyberwerf security scan wordt onderdeel van het onderwijsprogramma
Naast dat de beveiligingsscan mooie voordelen biedt voor de mkb-ondernemingen in Den Haag, is het leerproces van toekomstig cybertalent een misschien nog wel belangrijkere pijler. Na de ontwikkeling van de beveiligingsscan, is het doel gesteld om de scan op te nemen in het onderwijsprogramma van de ICT-opleidingen van ROC Mondriaan. Studenten van verschillende ICT-opleidingen gaan met deze beveiligingsscan op pad bij ondernemers op het bedrijventerrein ZKD. Studenten worden hierdoor nog meer in de praktijk opgeleid. Het onderwijsprogramma blijft actueel en toekomstig cybertalent krijgt steeds meer gevoel bij het onderwerp cybersecurity.

De pilot is een eerste stap in het gezamenlijk realiseren van de door partners gestelde doelen rondom een betere aansluiting tussen onderwijs, arbeidsmarkt en het slimmer benutten van mbo-talent binnen het cybersecuritydomein. Via het P@CT-programma worden ze inhoudelijk geschoold op cybersecurity, Cyberwerf laat hun die kennis toepassen en adviesvaardigheid trainen. Partners van het Cyberwerf-project zijn de Economic Board The Hague, bedrijventerrein ZKD, The Hague Security Delta, Stichting Kenniscentrum Integrale Veiligheid en ROC Mondriaan.