Succesvolle actie werkgevers: minimaal 3% minder files en 14 ton CO2 in een week

16 december 2022

Van 16 tot en met 22 september 2022 werd de Europese Mobiliteitsweek gehouden met als centraal thema duurzame mobiliteit. Negen grote werkgevers in Den Haag en omgeving maakten dit thema concreet door hun medewerkers te stimuleren tot ander reisgedrag: niet reizen (thuiswerken), spits mijden, fietsen of het gebruik van het openbaar vervoer. En met succes! In deze week is in totaal 70.000 km minder afgelegd op de A4 rondom Den Haag en Rijswijk met als gevolg minimaal 3% minder files. Uitgaande van dit percentage en een gemiddelde uitstoot van een personenauto, leidde dat tot een reductie van 14 ton CO2.

De activiteiten

De Haagse werkgevers Aegon, ANWB, NN, PostNL, Shell, Siemens en T-Mobile deden mee vanuit The Hague Connected! Daarnaast hebben de European Patent Office en TUI zich vanuit Rijswijk ingezet voor de Europese Mobiliteitsweek. Met elkaar vertegenwoordigen de bedrijven circa 10.000 medewerkers. Om medewerkers te stimuleren duurzaam te reizen zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Zoals een vers ontbijt voor fietsers, een fietsenmaker op locatie voor een fietscheck en kleine reparaties. Een plattegrond met de P&R locaties rondom het hoofdkantoor als praatplaat, een Eco-chat waarin dagelijks een mobiliteitsonderwerp werd besproken, een ‘fiets-probeer-aanbod-pool’ en korting voor de aanschaf van een fiets. Tevens extra aandacht voor het mobiliteitsbeleid vanuit de werkgevers waarin duurzame mobiliteit zoals deelvervoer en OV extra worden uitgelicht. “Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij bedrijven gezamenlijk impact kunnen maken. De mobiliteitsweek is in lijn met de eerder ingezette weg van spreiden en mijden, in de toekomst zullen wij ons hier ook voor blijven inzetten.” aldus Dirk De Bilde, CEO Siemens Nederland.

Resultaten

In samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar is er met Rijkswaterstaat nauwkeurig naar alle data gekeken voorafgaand aan-, tijdens en een maand na de actieweek. De conclusies luiden als volgt: Er is in deze periode in totaal 70.000 km minder afgelegd op de A4, de A12 en de N14. Uitgaande van deze afstand en een gemiddelde uitstoot van een personenauto leidt dat tot een reductie tot 14 ton CO2. Marijn ’t Hart, senior adviseur Stedelijke Bereikbaarheid RWS zoomt in op de details: “We weten dat juist de ochtendspits veel woon-werkverkeer behelst. Vanuit de richting Leiden (A4) en Zoetermeer (A12) is er een consistente daling te zien. Dit zijn de richtingen van waaruit de meeste medewerkers van deze bedrijven reizen. Het is dus aannemelijk dat de Europese Mobiliteitsweek een bijdrage heeft geleverd aan het verminderen van de intensiteit. Het effect op de files is groter geweest. Zonder de extreme dagen (elke week 1) was er zeker 3% minder file. Inclusief de extreme dagen, zelfs zeker 5% minder.”

Hoge ambitie is waargemaakt

De Economic Board The Hague, een onafhankelijke denktank en aanjager van de Haagse economie ondersteunt het initiatief The Hague Connected dat als motto heeft ‘Den Haag: Voor iedereen schoon en bereikbaar.’ Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland: ‘Het motto is niet zomaar gekozen. De grote bedrijven willen echt het verschil maken en kunnen dat ook. Het ambitieniveau voor de Europese Mobiliteitsweek was hoog: Het doel was om die week te laten zien dat wij de bereikbaarheid van de stad kunnen vergroten en de CO2-uitstoot kunnen verlagen door middel van spreiden en mijden en dat is gelukt.’’