Samenwerken is het nieuwe concurreren

29 maart 2019

Ondernemers onderstrepen noodzaak tot samenwerken tijdens Den Haag Werkt!

Ruim 500 werkgevers en werkzoekenden werkten op donderdag 21 maart samen met overheid, onderwijsinstellingen en intermediars aan oplossingen voor de krapte op de Haagse arbeidsmarkt tijdens de eerste editie van Den Haag Werkt! Een event van initiatiefnemers Economic Board The Hague, Gemeente Den Haag, Rabobank Regio Den Haag en World Forum met als doel de regionale arbeidsmarkt te versterken. Nieuwe inzichten werden opgedaan, coalities gesmeed en contracten getekend. De kracht van Den Haag Werkt! – het bij elkaar brengen van vraag en aanbod voor een sterke arbeidsmarkt – wierp zijn vruchten af.

“It takes two to tango”

“Als Economic Board kijken we altijd naar de behoefte van werkgevers en ondernemers. Wat is hun grootste uitdaging? Momenteel zijn dat de oplopende personeelstekorten. Maar, it takes two to tango. Daarom hebben we “vraag en aanbod” samengebracht. Alleen dan is het mogelijk om matches te maken en de arbeidsmarkt te versterken”, aldus Henk Kool, voorzitter van Economic Board The Hague.

Handen uit de mouwen

Na de lancering staken ondernemers, werkgevers, studenten en beleidsmakers de handen uit de mouwen en bedachten samen oplossingen. Een kinderopvangorganisatie gaat bijvoorbeeld uitstroom van een andere werkgever laten instromen. “Samenwerken is het nieuwe concurreren”, aldus hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen. Ook werkgevers kwamen tot de conclusie dat ze niet bang meer moeten zijn de investeringen in hun personeel te verliezen aan de concurrent. “Investeren in je personeel doe je immers voor de BV Nederland.”

De wethouders Richard de Mos en Bert van Alphen prezen de opbrengst van de discussie. “Dit is zeer waardevol. Ik hoorde goede ideeën om ondernemers en werkzoekenden in onze mooie stad beter bij elkaar te brengen”, aldus wethouder De Mos.

Werknemers van de toekomst

De gemeente wil jaarlijks 500 mensen extra uit de bijstand halen en aan een baan helpen. Den Haag Werkt! was een mooi platform hiervoor. Afgelopen maanden zijn deze werkzoekenden na intensieve begeleiding door Werkoffensief +500 versneld klaargestoomd voor een nieuwe baan en tijdens Den Haag Werkt! gematcht met hun toekomstig werkgever. De eerste contracten zijn getekend en bijna 100 vervolg- en sollicatiegesprekken tussen kandidaat en werkgever staan gepland. Daarnaast maakte wethouder Rachid Guernaoui bekend dat gemeente Den Haag dertien werkakkoorden heeft gesloten met bedrijven, waaronder McDonalds en Stichting Haagbouw om dit ook in de toekomst mogelijk te maken.

Ook studenten maakten kennis met hun toekomstig werkgever, en kregen advies over hun presentatieskills. “Werknemers huren niet alleen je kennis en vaardigheden in, maar ook je energie” leerde student Yusaf Ashraf van het ROC Mondriaan tijdens een van de workshops in de middag.

Vervolg

De eerste editie van Den Haag Werkt! bracht veel energie teweeg en vervolgafspraken zijn gemaakt.. “Gelet op de enthousiaste reacties en het resultaat is dit een goede aftrap. Den Haag Werkt! is er voor ondernemers en werkgevers en die waren er in grote getalen. Dit biedt perspectief voor een nieuwe editie, met een nieuw actueel thema”, aldus Henk Kool.