Pilot verhogen cyber awareness Haags MKB van start

9 oktober 2018

Op 9 oktober is op het Haagse bedrijventerrein ZKD een pilot gestart waarin mkb-ondernemingen door MBO-studenten worden geholpen bij het beveiligen van hun bedrijven tegen cybercriminaliteit. Cybersecurity-talent kan hier zijn vaardigheden in de praktijk ontwikkelen en het bedrijfsleven krijgt laagdrempelig inzicht in de mogelijkheden om de risico’s van cybercrime te verkleinen. De pilot is een samenwerking van bedrijventerrein ZKD, ROC Mondriaan, The Hague Security Delta, Kenniscentrum Integrale Veiligheid en Economic Board The Hague.

De snelheid van digitalisering en de toename van cyberaanvallen, leidt tot een groeiende urgentie om de risico’s van cybercriminaliteit in te dammen. Niet alleen bij multinationals, maar ook bij kleine en middelgrote bedrijven, ook al geeft deze groep ondernemers nog niet altijd voldoende prioriteit aan hun digitale veiligheid. De toenemende cybercrime leidt tot een snel groeiende cybersecurity-sector, zeker in Den Haag, in en rondom The Hague Security Delta. De vraag naar cybersecurity-talent is dan ook groot. Verschillende partijen in de stad zien kansen om te laten zien dat ook MBO-studenten in de cybersecurity opgave een belangrijke rol kunnen spelen, met name in de implementatie van cyberoplossingen.

Economic Board The Hague wil hierop inspelen, omdat zij ziet dat cybersecurity een belangrijke groeisector is in Den Haag en omdat de board het belangrijk vindt dat ook het Haagse midden- en kleinbedrijf en MBO-studenten hun rol pakken in deze ontwikkeling. Met behulp van Deloitte heeft de Economic Board The Hague de partijen The Hague Security Delta, ROC Mondriaan, de Stichting Kenniscentrum Integrale Veiligheid (KCIV) en het bedrijventerrein ZKD ondersteund bij het opzetten van een pilot ‘Cyberwerf’.

Op het bedrijventerrein ZKD gaan de studenten aan de slag gaan met de pilot. Tijdens de kick-off op 9 oktober hebben de eerste bedrijven zich aangemeld die hun systemen willen laten screenen door de studenten van ROC Mondriaan. Te denken valt aan een beveiligingscheck van wifi-netwerken, websites en het controleren van computers en netwerksystemen op virussen en malware. De uitkomsten worden gebundeld, onder andere in een afstudeertraject, dat ook gerelateerd aan het project gaat lopen.

Deze pilot is een eerste stap in het gezamenlijk realiseren van de door de partners gedeelde doelen rondom betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het beter benutten van MBO-talent binnen het cyber(security)domein. Bij een succesvolle pilot is opschaling naar meerdere bedrijventerreinen een logische vervolgstap.