Oproep aan het stadsbestuur om een urgentieverklaring voor de Haagse economie

4 oktober 2021

De Economic Board The Hague heeft per brief een oproep gedaan aan alle politieke partijen in de stad om een gezamenlijke urgentieverklaring af te geven voor de Haagse economie. De komende collegeperiode wordt cruciaal want het is 2 voor 12 voor de economie van Den Haag. 

In verschillende rapporten wordt keer op keer de vinger op de zere plek gelegd: de eenzijdigheid van de Haagse economie en de noodzaak van verbreding. Met andere woorden het achterblijven van Den Haag in termen van brede welvaart. Er kan worden gekozen voor een spoedig herstel na de coronacrisis en het versterken van de brede welvaart of allerlaatste blijven in de lijst van economische ontwikkeling in de verschillende regio’s van Nederland.

Den Haag is het als 3e grootste stad van Nederland aan haar stand verplicht om een voorbeeldrol aan te nemen. Door in te zetten op een verbreding van de economie en dit te onderstrepen met een juiste prioritering van financiële middelen. Als stad moet er een gezamenlijk gevoel van urgentie worden omarmd.

De Economic Board The Hague heeft de afgelopen jaren stelselmatig gepleit voor een actieve, gemeentelijke overheid. Die bijdraagt aan de versterking en verbreding van de Haagse economie. Namens Harry Wientjens en de gehele EBTH is dit een nadrukkelijke oproep om het echt samen te doen. ‘Ik doe een oproep aan het college van B&W en de leden van de Haagse gemeenteraad om de komende coalitieperiode een gezamenlijke urgentieverklaring af te geven voor de Haagse economie.’

Het is zaak om de komende collegeperiode echt te investeren in verbetering van de brede welvaart van Hagenaars en Hagenezen. Dan gaat het onder meer om het bouwen van meer huizen bouwen, in een groene en leefbare omgeving, maar tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de mensen die in die huizen gaan wonen een baan kunnen vinden. Alle onderzoeken die gedaan zijn in het kader van brede welvaart, laten zien dat het hebben van een baan een fundamentele bijdrage levert aan allerlei andere aspecten van het leven. Het hebben van een baan draagt bij aan een betere (mentale) gezondheid, voorkomt schulden en levert een positieve bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit, waarmee ook het gevoel van veiligheid en daarmee de leefbaarheid in een wijk weer omhoog gaat. Wijken worden aantrekkelijker om te wonen en daarmee is de cirkel rond.