Nieuwe voorzitter Economic Board The Hague – Harry Wientjens

4 mei 2021

Harry Wientjens is per 1 mei de nieuwe voorzitter van de Economic Board The Hague. Sinds 2018 is Harry boardlid van de EBTH en neemt nu de voorzittershamer over van Henk Kool. 

Over de jaren heeft Harry binnen Rabobank verschillende functies bekleed en is nu directeur Coöperatieve Rabobank voor het leefgebied regio Den Haag. Mede door zijn ervaring en uitgebreide netwerk heeft de board unaniem ingestemd met de aanstelling van Harry Wientjens als opvolger van Henk Kool.

De Economic Board The Hague heeft een sterke focus op de economie en zet zich in voor de brede welvaart van Den Haag. Het betreft niet alleen inkomen, werkgelegenheid en ondernemerschap maar ook onderwijs, milieu (duurzaamheid/energietransitie), mobiliteit en veiligheid (cybersecurity). Het is alles dat bijdraagt aan een sterke stad met welvaart en welzijn voor onze inwoners.

De Board is Henk Kool zeer dankbaar voor de drie jaar van bewezen diensten. ‘Mede door de bevlogenheid van Henk zijn er verschillende samenwerkingen tot stand gekomen en heeft hij daarmee een richtinggevende rol gehad in de positionering van de board. Dit deed hij altijd met een hart voor de stad en een gezonde dosis humor.’