Nationaal Programma Den Haag Zuidwest presenteert uitvoeringsplan

27 september 2023

Gisteren presenteerde het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPZW) het uitvoeringsplan 2023-2026. In het uitvoeringsplan staan concrete acties en maatregelen die de komende 4 jaar worden uitgevoerd in Den Haag Zuidwest.

Het NPZW is gemaakt door de Alliantie Zuidwest. Deze alliantie bestaat uit 6 onderling samenwerkende alliantietafels die horen bij de 6 hoofdambities: Onderwijs, Werk en economie, Wonen en leefomgeving, Veiligheid, Gezondheid en vitaliteit, en Socialesamenhang en participatie. De alliantie ‘Werk en Economie’ staat onder leiding van Harry Wientjens, voorzitter van de Economic Board The Hague.

Tweede regiodeal

De alliantieraad ondertekende ook een steunverklaring voor de Tweede Regiodeal. Hierin verklaarde de alliantieraad dat zij zich de komende jaren zal blijven inspannen om de doelen van de Tweede Regiodeal Zuidwest te bereiken. Met de Tweede Regiodeal wordt – onder de vlag van het NPZW- voortgebouwd op de mooie resultaten van de Eerste Regiodeal. Het aantal ontmoetingsplekken wordt bijvoorbeeld uitgebreid en ze krijgen professionele ondersteuning.

Via deze link voor meer informatie over de bijeenkomst en het uitvoeringsplan.