Interview Harry Wientjens: ”We hebben continuïteit en stabiliteit nodig.”

2 oktober 2023

Vandaag wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd door de gemeente Den Haag. ”Het Haags stadsbestuur moet veel meer gaan handelen vanuit het stadsbelang en minder vanuit partijbelang.” Dat is de oproep van Harry Wientjens voorzitter van de Economic Board The Hague aan de nieuwe coalitie, het college en de voltallige Haagse gemeenteraad. 

”Economie is belangrijk voor de werkgelegenheid en levert geld op om te investeren in de stad. Daarom is belangrijk dat je veel breder naar economie gaat kijken, met als doel zoveel mogelijk mensen aan zinvol werk te krijgen.’’ Lees dit en meer in het interview van het AD.