Het Rijk en de gemeente Den Haag investeren fors in Den Haag Zuidwest

16 november 2018

In Den Haag Zuidwest staat de kwaliteit van leven onder druk. Het gebied kent een hoge werkloosheid en daardoor weinig perspectief voor een betere toekomst voor de inwoners. Dit moet anders. Het Rijk en de gemeente Den Haag investeren daarom samen in scholing, veiligheid en werkgelegenheid. Bijvoorbeeld in projecten die bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan een baan in sectoren zoals techniek, bouw, zorg en tuinbouw. Het kabinet reserveert hiervoor een bedrag van 7,5 miljoen euro (uit de zogeheten Regio Deal-aanpak) en de gemeente Den Haag draagt minimaal datzelfde bedrag bij.

Het kabinet werkt nauw samen met regio’s om de welvaart in Nederland te verbreden. De afgelopen maanden zijn er vanuit heel Nederland 88 voorstellen voor een Regio Deal ingediend. Den Haag Zuidwest is geselecteerd als een van de 12 deals waar de ministerraad op voorstel van ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee akkoord is gegaan. In dit gebied wordt, verspreid over vier jaar, minimaal 15 miljoen euro geïnvesteerd door het Rijk en de gemeente Den Haag.

Regio Den Haag Zuidwest
Den Haag Zuidwest bestaat uit vier wijken: Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk – samen goed voor zo’n 70.000 inwoners. Moerwijk is een van de armste wijken van Nederland en ook in de overige wijken zijn grote sociale problemen terug te vinden, zoals bijvoorbeeld armoede, schulden, eenzaamheid en hoge werkloosheid. De investering zal gebruikt worden om deze wijken te ontwikkelen en verbeteren op zowel sociaal als economisch vlak.

Nieuwe kansen
“Voor Zuidwest gaat het niet alleen om het wegwerken van achterstanden, maar ook om het grijpen van nieuwe kansen”, zegt voorzitter Henk Kool van de Economic Board The Hague. “De wijk biedt uitgelezen mogelijkheden voor bijvoorbeeld het verduurzamen van woningen, gekoppeld aan werkgelegenheid en daarmee een positieverbetering van de inwoners. De Economic Board The Hague heeft draaiboeken klaarliggen waarmee dit kan worden gerealiseerd. Ook opleiding en (her)scholing moeten een onlosmakelijk onderdeel vormen van de nieuwe wijkaanpak”, aldus Kool, die de 7,5 miljoen euro van het Rijk een ‘belangrijk resultaat’ noemt.

Voorjaar 2019
De komende maanden wordt de Regio Deal verder uitgewerkt en het streven is dat deze uiterlijk in het voorjaar van 2019 wordt ondertekend. Momenteel wordt een programmateam samengesteld dat hier verdere invulling aan zal geven.