Economic Board The Hague positief verrast over coalitieakkoord

21 juni 2018

‘Aangenaam verrast’ is het overheersende gevoel bij de leden van de Economic Board The Hague over het coalitieakkoord van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks. “De ingezette economische lijnen worden vastgehouden en het economiebudget wordt versterkt, dus dat is goed nieuws,” vertelt voorzitter Henk Kool. “De economische ambities zijn op niveau. Als board helpen we de gemeente graag bij de vertaling van die ambities naar effectief beleid en goede projecten.”

Versterking MKB
In het coalitieakkoord Den Haag, Stad van Kansen en Ambities wordt uitgebreid aandacht besteed aan het versterken van de positie van het Haagse MKB. “De Economic Board is hier mede voor opgericht, dus hier zijn wij heel blij mee. In een van onze projecten worden MKB-bedrijven bijvoorbeeld cyberware gemaakt door ROC-studenten, die later zelf in de cyber security gaan werken. In een ander project verbinden we Haagse MKB-bedrijven die actief zijn in de energietransitie aan opleidingen om te zorgen dat zij voldoende en goed geschoold personeel kunnen vinden om Den Haag te verduurzamen,” legt Kool uit. “Net als het college zien wij de energietransitie als een kans om de economie in Den Haag duurzaam te versterken.”

Ruimte voor ondernemerschap
Het nieuwe college schrijft dat er toekomstvisies voor alle bedrijventerreinen van Den Haag moeten komen en dat het bedrijfsinvesteringszones wil versterken. “Dat juichen we zeer toe. Als board maken we ons zorgen om voldoende en passende ruimte voor ondernemerschap in een groeiende stad. Meer inwoners in Den Haag is fantastisch, maar we moeten ook zorgen voor voldoende werkplekken voor iedereen.”

Toekomstgerichte opleidingen
Een belangrijke ambitie die volgens de Economic Board verder geconcretiseerd moet worden, is het versterken van de verbinding tussen onderwijs en werkgevers, zodat Haagse scholieren en studenten voldoende toekomstgericht worden opgeleid. “De urgentie voor dit onderwerp zit wel in het akkoord, maar de uitwerking nog niet. Terwijl juist dit onderwerp voor de toekomstige structuur van de Haagse economie cruciaal is. Bij de next economy horen ook next skills. Hier willen we als Economic Board graag bij helpen. De verbinding met de regio is hierin belangrijk, want werkgevers, werknemers en studenten trekken zich weinig aan van gemeentegrenzen.”