Economic Board: kies nieuwe clusters voor Haagse economie

23 mei 2019

De gemeente Den Haag zou zich in haar economische visie 2030 moeten richten op nieuwe clusters die de economische kracht van de stad versterken. Kansrijke sectoren zijn ouderenzorg, technologische vernieuwing van wet- en regelgeving (The Hague Policy Capital) en de installatiesector die een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie. In samenwerking met diverse andere Haagse partijen schreef Economic Board The Hague een uitgebreid advies over de ontwerp-economische visie van gemeente Den Haag.

De Board is verheugd dat de gemeente op een strategische manier werkt aan de ontwikkeling van de stad en daarbij uitgebreid commentaar vanuit de stad vraagt. Als onafhankelijk denktank en aanjager voor de Haagse economie maakt de Board zich hard voor het benutten van alle economische kansen die zich aandienen.

De ouderenzorg biedt kansen vanwege de vergrijzing en de bestedingsmogelijkheden van de huidige generatie ouderen (Silver Economy). Den Haag kan hier zijn kracht als prettige woon- en leefstad gebruiken. In samenwerking met bij voorbeeld de Haagse Hogeschool en de ICT-bedrijven die actief zijn in de e-health dienstverlening kan dit ook voor nieuwe banen zorgen.

Met The Hague Policy Capital kan Den Haag inzetten op sectoren die direct te maken hebben met de Rijksoverheid, zoals beleidsonderzoek en adviesbureaus. Als stad van de internationale Vrede en Veiligheid én als thuisbasis van de wetgever, juridische dienstverlening en organisaties als TNO, is Den Haag de ideale proeftuin voor vernieuwing van wet- en regelgeving op het gebied van technologie, zoals robotica, smart phones en privacy.

De Board stelt ook voor de kansen in de bouw- en installatiesector beter te benutten. Met de energietransitie in het vooruitzicht is er de komende decennia veel werk om handen. Dat biedt volop kansen voor onze installatiebedrijven, het ROC Mondriaan het Techniek- en Innovatiehuis en regionaal de TU Delft en de Bouwcampus.

In het advies, dat uitgebreid ingaat op de gemeentelijke economische visie en is opgesteld in samenwerking met vele belanghebbenden in de stad, pleit EBTH ook voor het aantrekken van een internationale universiteit. Buitenlands talent kan een bijdrage leveren in Haagse bedrijven en organisaties, of hier zelf een onderneming starten. Met de uitstekende leefomstandigheden en regionale arbeidsmarkt in Den Haag, heeft de regio volgens EBTH hiervoor meer dan de juiste papieren in handen. EBTH raadt de gemeente ook aan nauwer samen te werken met de directe buurgemeenten (inclusief Leiden en Delft).

Het volledige advies kunt u hier (pdf) lezen.