Nationaal Programma Den Haag Zuidwest presenteert uitvoeringsplan

Gisteren presenteerde het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest (NPZW) het uitvoeringsplan 2023-2026. In het uitvoeringsplan staan concrete acties en maatregelen die de komende 4 jaar worden uitgevoerd in Den Haag Zuidwest.

Het NPZW is gemaakt door de Alliantie Zuidwest. Deze alliantie bestaat uit 6 onderling samenwerkende alliantietafels die horen bij de 6 hoofdambities: Onderwijs, Werk en economie, Wonen en leefomgeving, Veiligheid, Gezondheid en vitaliteit, en Socialesamenhang en participatie. De alliantie ‘Werk en Economie’ staat onder leiding van Harry Wientjens, voorzitter van de Economic Board The Hague.

Tweede regiodeal

De alliantieraad ondertekende ook een steunverklaring voor de Tweede Regiodeal. Hierin verklaarde de alliantieraad dat zij zich de komende jaren zal blijven inspannen om de doelen van de Tweede Regiodeal Zuidwest te bereiken. Met de Tweede Regiodeal wordt – onder de vlag van het NPZW- voortgebouwd op de mooie resultaten van de Eerste Regiodeal. Het aantal ontmoetingsplekken wordt bijvoorbeeld uitgebreid en ze krijgen professionele ondersteuning.

Via deze link voor meer informatie over de bijeenkomst en het uitvoeringsplan.

De grootste impact campus van Europa in Binckhaven een stap dichterbij met opening Titaan

Op 7 September is Titaan officieel geopend door Edward de Jager (Voorzitter Unknown Group), Rinke Zonneveld (CEO Invest NL) en Elisabeth Minnemann (Voorzitter College van Bestuur Haagse Hogeschool en boardlid Economic Board The Hague) in bijzijn van 1000 genodigden uit binnen- en buitenland. Titaan, de voormalig tabakopslag van de Haagse Caballerofabriek, is door Gemeente Den Haag en Unknown Group getransformeerd tot een 13.000 m2 innovatiehub. De ambitie om van de Binckhaven de grootste impact campus van Europa te maken is hiermee een stap dichterbij gekomen.

Titaan is een fysieke ontmoetingsplaats en clubhuis voor impact gedreven ondernemers die met hun innovatieve oplossingen de wereld een stukje beter maken. Titaan biedt ruim 60 kantoorruimtes voor snelgroeiende bedrijven met 8 tot 150 medewerkers die momenteel in de regio geen ruimte voor hun doorgroei vinden. Het gebouw is bij de opening al voor meer dan de helft gevuld met impactbedrijven. Een voorbeeld is Hygro, een van de eerste huurders in de Titaan. Hygro is een energiebedrijf gespecialiseerd in waterstofsystemen. Het bedrijf begon eerst met 2 medewerkers en groeide vanuit startup hub Apollo 14 in de Binckhaven naar 17 medewerkers. De stap naar Titaan stelt hen in staat verder te groeien. Naast kantoren biedt Titaan ook plek voor ruim 200 bedrijven om hun innovatieve oplossingen te testen. Zo zal Hygro in Titaan de mogelijkheden voor een zelfvoorzienend energiesysteem testen door waterstof te produceren met de energie van 1.000 zonnepanelen op het dak van Titaan.

De kelder van Titaan biedt ruimte voor maakbedrijven. Een voorbeeld is Skelex. Dit bedrijf maakt lichtgewicht mechanische exoskeletten voor mensen die veel boven hun macht werken zoals schilders en stucadoors. Door het vestigen in Titaan combineert Skelex hun kantoor en een plek voor hun assemblage op één locatie. Een ander voorbeeld is het bedrijf KiCo, dat in Titaan een 1000 m2 gedeelde keuken gaat ontwikkelen om ondernemers met voedsel innovaties de mogelijkheid te geven hun nieuwe producten te ontwikkelen, testen en demonstreren.

Titaan; een broedplaats voor talent en impact bedrijven

Titaan is een broedplaats voor de ontwikkeling van talent in de regio. Unknown Group opent haar tweede locatie van de Unknown University of Applied Sciences in Titaan. Deze Hogeschool huisvest ruim 150 studenten die tijdens hun studie een bedrijf starten én een bachelordiploma behalen. Ook opent het Amsterdamse Equals haar tweede locatie in Den Haag. Equals Academy schoolt vrouwen om naar een technische opleiding bij gerenommeerde bedrijven en bevordert daarmee de instroom van vrouwen in technische beroepen. De Haagse Hogeschool gaat een innovatief onderwijsconcept laten plaatsvinden in Titaan. Deze onderwijsvorm is praktijkgericht en in samenwerking met het bedrijfsleven van Titaan. De innovatiehub biedt daarmee een omgeving waar talent en bedrijfsleven samenkomen.

Verdere ontwikkeling Binckhaven

Unknown Group is in 2008 gestart op de Binckhorstlaan, op nog geen 500 meter van hun nieuwe locatie Titaan. Het is een bedrijf met Haagse roots, liefde voor de stad en focus op impact. Als trotse partner van ImpactCity en, sinds 2018, organisator van ImpactFest is Unknown Group een duurzame partner voor de gemeente in het ontwikkelen van het Haagse innovatie ecosysteem. Met de opening van Titaan zet Unknown Group een stap richting haar droom om samen met partners de Binckhaven te transformeren in de grootste impact campus van Europa. Een plek met aantrekkingskracht op binnen- en buitenland waar op grote schaal aan oplossingen wordt gewerkt voor de uitdagingen van deze tijd.

“We zijn ontzettend trots om met Titaan terug te keren in de Binckhaven”, zegt Edward de Jager, voorzitter van Unknown Group. “Dit is de plek waar Unknown Group ooit is begonnen met als doel om ondernemers te ondersteunen met hun oplossingen voor een betere wereld. Dit doen we door impactvolle ondernemers te versterken met de juiste omgeving, opleidingen, financiering en samenwerkingen met het bestaande bedrijfsleven. In Titaan hebben we daarvoor de perfecte plek gevonden.”

The Hague Connected stimuleert wederom Haagse regio om duurzamere mobiliteitskeuzes te maken tijdens de Europese mobiliteitsweek

Van 16 tot en met 22 september 2023 organiseert de Europese commissie voor de 21e keer de Europese Mobiliteitsweek. Vorig jaar is na metingen van Rijkswaterstaat gebleken dat in de mobiliteitsweek van september 2022 de files op de A4 rondom Den Haag en Rijswijk waren verminderd. Reden voor The Hague Connected om ook dit jaar weer gezamenlijk met werkgevers uit regio Haaglanden de handen ineen te slaan.

Europese mobiliteitsweek

Jaarlijks organiseert de Europese Commissie de Europese mobiliteitsweek, een bewustwordingscampagne over duurzame stedelijke mobiliteit. Bijna 3000 steden in Europa doen mee en stimuleren gedragsverandering op het gebied van actieve mobiliteit, openbaar vervoer en andere schone, vervoersoplossingen.

Daarnaast krijgen werkgevers komende jaren te maken met (wettelijke) veranderingen, zoals bijvoorbeeld de invoering van het ontwerpbesluit CO2-reductie werk gebonden personenmobiliteit en de Zero-Emissie stadszones.

Den Haag

Vorig jaar werd in de mobiliteitsweek in totaal 70.000 kilometer minder afgelegd met als gevolg minimaal 3% minder files. Uitgaande van dit percentage en een gemiddelde uitstoot van een personenauto, leidde dat tot een reductie van 14 ton CO2. Daarom stimuleert The Hague Connected, een samenwerkingsverband van grote Haagse werkgevers vanuit de Economic Board The Hague, het Europese initiatief wederom in de hofstad.

Gezamenlijk stimuleren de werkgevers hun medewerkers tot duurzamer reisgedrag. Dit om bij te dragen aan bewustwording voor een verbeterde doorstroom op toegangswegen in en om Den Haag. De volgende werkgevers doen mee met de mobiliteitsweek: Aegon, NN, PostNL, Shell, Siemens (allen verenigd in The Hague Connected), Gemeente Den Haag, Provincie Zuid Holland, MKB Den Haag, VNO-NCW regio Den Haag, Rabobank, Green Business Club Beatrixkwartier en The Hague & Partners.

Samenwerking Zuid Holland Bereikbaar

De Economic Board The Hague en Zuid Holland Bereikbaar hebben gezamenlijk een ‘inspiratie toolbox gecreëerd. Werkgevers hebben daarmee toegang tot handige duurzame mobiliteitstips om medewerkers te stimuleren en te inspireren. Daarnaast gebruiken werkgevers deze week om (nieuw) duurzaam mobiliteitsbeleid onder de aandacht te brengen.

Deelnemen

Bedrijven zijn van harte uitgenodigd om van 16 tot en met 22 september mee te doen met de Europese Mobiliteitsweek. Vanuit de Economic Board The Hague en Zuid-Holland Bereikbaar is ondersteuning mogelijk voor de Haagse regio. Neem contact op via info@economicboardthehague.org of met theonoordman@zuidhollandbereikbaar.nl

Frans Everts treedt toe tot Economic Board The Hague

Frans Everts, sinds april 2023 President-Directeur van Shell Nederland, treedt toe als lid van de Economic Board The Hague.  “Met ongeveer 4500 medewerkers op de Campus Den Haag is Shell een  grote werkgever in Den Haag. Het is niet alleen de vestigingsplaats van Shell Nederland waaraan ik leiding mag geven, maar ook het kloppend hart van een aantal wereldwijde bedrijfsonderdelen van Shell en daarmee een grote ‘inwoner’ van Den Haag met de daarbij behorende maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook lokaal te investeren en mee te denken,’’ aldus Everts.

De gemeente kan volgens Everts rekenen op de bijdrage van Shell bij de grote uitdagingen die de stad heeft. “Ik ben blij en trots dat ik dat kan doen als lid van de Economic Board The Hague. Ik wil daarbij vanuit Shell Nederland kennis en verbindingskracht inbrengen. Bijvoorbeeld bij de opgave om de bereikbaarheid en mobiliteit van de stad toekomstbestendig en duurzaam te maken. Met de toenemende druk op luchtkwaliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid zijn daar grote transities nodig waarvoor Gemeente en mobiliteitsbedrijven technisch en organisatorisch moeten innoveren. Tegelijkertijd geeft dat prachtige kansen voor de lokale economie en ondernemers.’’

De in Groningen geboren Frans Everts (1965) studeerde bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte de afgelopen 33 jaar in uiteenlopende rollen voor Shell. Hij leidde Shell Energy in Noord-Amerika en vervulde strategische en commerciële functies in Italië en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland stond hij van 2001 tot en met 2004 aan het roer van Shell Nederland Verkoop Maatschappij, bekend van de tankstations. Voor zijn aantreden als President-Directeur was Everts verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatie van Shell.

Wat doet de Economic Board The Hague precies?

De Economic Board The Hague (EBTH) bestaat sinds 2017 en is simpel gezegd een adviesgroep die de gemeente Den Haag gevraagd en ongevraagd adviseert over economische zaken. De EBTH bestaat nu uit tien leden, die zes tot acht keer per jaar samenkomen. Het is een mix van mensen uit het Haagse bedrijfsleven. Zie hier de volledige samenstelling van de board.

Vanuit de Haagse politiek waren er vragen over wat de board precies doet en volgde er een motie om te stoppen met de subsidie. De motie is verworpen en volgens wethouder Bruines denkt de EBTH ‘op allerlei mogelijke thema’s mee met de gemeente. Het is het smeermiddel tussen het stadsbestuur, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. De EBTH probeert ideeën die wij hebben, breder bij het bedrijfsleven onder de aandacht te brengen, op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, cybersecurity en veiligheid, maar ook rond bijvoorbeeld de toekomst van Scheveningen.”

Harry Wientjens, voorzitter van de EBTH: ‘Neem de toekomst van Scheveningen. We denken mee over vragen als: hoe betrek je de haven? Welke rol krijgen strandtenten? Hoe blijft Scheveningen goed bereikbaar? Wordt het groen, komen er meer festivals, of krijgt traditie – de visserij – een prominente plek? En hoe verbinden we Scheveningen aan de stad?’

De EBTH werkt onbezoldigd en in de afgelopen jaren is de organisatie verder geprofessionaliseerd waarbij de gemeentelijke bijdrage is afgebouwd. ‘We zien geen aanleiding om met de subsidie te stoppen.’ Aldus wethouder Bruines. Zie het volledige nieuwsbericht voor meer achtergrond informatie.

 

 

Felicitatiebrief aan Gedeputeerde Staten Zuid Holland vanuit The Hague Connected

Op maandag 19 juni is in het provinciehuis door de fractievoorzitters van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA het coalitieakkoord gepresenteerd. Vanuit The Hague Connected is met belangstelling kennisgenomen van het coalitieakkoord en een felicitatiebrief gestuurd aan de kandidaat-gedeputeerden die naar verwachting begin juli worden geïnstalleerd. 

Middels deze brief wil The Hague Connected een aantal punten meegeven voor de verdere uitvoering en uitwerking van het coalitieakkoord in de komende jaren. In de komende collegeperiode wordt €150 miljoen beschikbaar gesteld voor extra inzet op de maatschappelijk opgaven en ambities.

Het volledige overzicht van kandidaat-gedeputeerden, inclusief de voorgenomen portefeuilleverdeling is als volgt:

  • Mariëtte van Leeuwen (BBB): Financiën, Communicatie en participatie, EU – internationaal, Coördinatie ZHPLG, Gezond & Veilig
  • Frank Rijkaart (BBB): Programma Aanpak Stikstof, Landbouw, Personeel & Organisatie, Gebiedsgedeputeerde Veenweiden, Groene Hart (Novex)
  • Jeannette Baljeu (VVD): Transities haven en industrie (en Novex haven)/maritiem cluster, Water en Bodem, Klimaatadaptatie, Regio delegatieleider BOL/BO MIRT (coördinatie Novex), Gebiedsgedeputeerde ZH-Delta
  • Frederik Zevenbergen (VVD): Verkeer & Vervoer, Bestuur & Maatschappij, Vergunningverlening, Luchtvaart, Grondzaken
  • Berend Potjer (GroenLinks): Energie, Natuur, Omgevingswet, Gebiedsgedeputeerde Kust en Duinen, IPO-bestuur
  • Anne Koning (PvdA): Wonen, Ruimtelijke Ordening, Toerisme, Recreatie en Sport, Verstedelijkingsgebied (Novex)
  • Meindert Stolk (CDA): Economie & innovatie, (Greenports, MKB, circulair), Toezicht & Handhaving, Cultuur & Erfgoed
Ondernemen en verbinden stonden centraal bij Den Haag Inspireert!

Ondernemend Den Haag kwam gister samen in Amare voor een dosis inspiratie tijdens Den Haag Inspireert! Ondernemers en werkgevers keken gezamenlijk naar de toekomst van de stad en sloegen de handen ineen. Samenwerken, verbinden en nieuwe kansen stonden centraal bij het werkgevers- en netwerkevent georganiseerd door de Economic Board The Hague en de gemeente Den Haag.

Voorzitter van de Economic Board The Hague, Harry Wientjens, blikt terug op een geslaagde dag: ‘’We hebben ervoor gekozen energieke ‘seven minute talks’ te combineren met verdiepende kennissessies. Dit zorgde voor een middag vol inspiratie en nieuwe perspectieven. Het was mooi om te zien dat er meer dan 500 gasten uit de stad én regio op verschillende vlakken het gesprek aangingen. Dat is waar we het voor doen, het maken van nieuwe verbindingen en het creëren van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.‘’

Plenaire programma
De openingsact was een mix van Haagse muzieklegendes door DJ I-REEN. Vervolgens was het tijd voor de ‘seven minute talks’. De acht inspirerende sprekers, elk voorgedragen door een wethouder van de gemeente Den Haag, spraken ieder over een actueel onderwerp.

Merei Wagenaar, executive director bij UN Global Compact Network Netherlands sprak namens Marielle Vavier over de ‘sustainable development goals’ en hoe ondernemers hiermee aan de slag kunnen. Lisa Jordan van DRK Foundation sprak namens Saskia Bruines over ‘social impact economy’. Stefan Baecke founder van Yespers, uitgenodigd door Arjen Kapteijns, had het over duurzaamheid in de productieketen. Marjolein ten Hoonte sprak namens Kavita Parbhudayal over inclusief werkgeverschap en de arbeidsmarkt.

Halverwege de show werd het publiek verrast met een combinatie van klassiek en rap door het Residentie Orkest en het Haags HipHop Centrum. Tijdens deze intermezzo werden verschillende maatschappelijke thema’s verwerkt in een hedendaagse ‘rapsodie’.

Het programma ging vol energie verder met Philip Nijgh, uitgenodigd door Martijn Balster, die sprak over Den Haag Zuid West en de rol van de Meppel, een nieuwe school van het ROC Mondriaan. Hendrik Halbe, CEO van Unknown Group, betrad het toneel namens Robert van Asten en schetste de droom van de grootste impact hub van Europa in Den Haag met hulp van de Johnnie Walker theorie; ‘Keep Walkin’. Geert Kloppenburg bracht namens Anne Mulder een toekomstvisie over mobiliteit en imponeerde de gasten. De ‘seven minute pitches’ werden afgesloten door Yvonne Beusker die was uitgenodigd door Hilbert Bredemeijer, zij sprak over ‘zeekracht’ met kansen voor sport, onderwijs en ondernemers.

Tot slot werden de Haagse Parels 2023 uitgereikt. Saskia Bruines overhandigde de Haagse ondernemersprijs aan de winnaars The Shore, in de categorie Uitzonderlijke bijdrage, en Dyflexis, in de categorie Familiebedrijven.

Kennissessies
Na het plenaire programma was het tijd voor de tien verdiepende kennissessies. Zo kon men in gesprek met de top van het Haagse bedrijfsleven én met nieuwe internationale bedrijven die zich het afgelopen jaar in Den Haag hebben gevestigd. Daarnaast waren er verschillende sessies over o.a.: verduurzaming, personeelstekort en ‘quick wins’ voor leidinggevenden.

Afsluiting
Burgemeester Jan van Zanen feliciteerde de winnaars van de pubquiz als ‘De slimste Hagenees/Hagenaar’ en daarnaast werd ook de ‘Haagse Innovatie Prijs’ uitgereikt. ‘’Verbinding en inspiratie stonden centraal. Inspirerende sprekers hebben de grote onderwerpen van u en onze wethouders onder de aandacht gebracht.’’ Aldus van Zanen.

Den Haag Inspireert werd gepresenteerd door moderator van de dag, Donatello Piras. De netwerkborrel werd aangeboden door MKB Den Haag, VNO-NCW regio Den Haag en Koninklijke Horeca Den Haag.

Toekomstige bereikbaarheid Den Haag

De komende jaren zijn er veel werkzaamheden die zorgen voor verkeershinder in en rondom Den Haag. Dit heeft invloed op de bereikbaarheid en mobiliteit van de stad. Reizigers, leveranciers, medewerkers en bezoekers krijgen daar vanaf volgend jaar tot voorbij 2030 mee te maken. 

Op woensdag 28 juni brengen de gemeente Den Haag en Zuid Holland Bereikbaar met partners uit de stad de mobiliteitsoplossingen in kaart. Tijdens deze bijeenkomst wordt er ingegaan op bereikbaarheid, hinder, duurzame alternatieven, deelvervoer en maatwerkoplossingen. Daarnaast zijn er workshops over de wettelijke informatieplicht voor bedrijven met 100+ FTE, de Zero Emissie Zones in Den Haag en inzicht in reiswijzen.

Datum: Woensdag 28 juni 2023
Inloop: 16.00 uur
Start programma: 16.30 uur
Netwerkborrel: 18.00 – 19.00 uur
Locatie: The Hague Humanity Hub, Fluwelen Burgwal 58, 2511 CJ Den Haag

 

Zie onderstaand het volledige programma:  

16.30 uur Welkomstwoord Anne Mulder, wethouder Mobiliteit en Buitenruimte
16.40 uur Toelichting op Zuid-Holland Bereikbaar
16.45 uur Werkzaamheden korte, middellange en lange termijn in Den Haag en regio
17.00 uur Interview met ondernemers. Wat zijn de best practices?
17.10 uur The Hague Connected! en de Europese Mobiliteitsweek
17.15 uur Pitches aanbieders deelvervoer
17.20 uur Workshops: Keuze uit onder andere:

 

–          Wettelijke informatieplicht reisgedrag voor bedrijven met 100+ medewerkers

–          Zero Emissie Zones Den Haag vanaf 2025

–          Maatwerk oplossingen voor inzicht in reiswijzen van medewerkers met (gratis) scans.

18:00 uur Napraten en netwerkborrel

 

Als ondernemer bent u van harte welkom, aanmelden kan via dit inschrijfformulier.

Bij de netwerkborrel is er ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met specialisten en om vragen te stellen over specifieke onderwerpen.

Den Haag Inspireert! – vrijdag 23 juni 2023

Op vrijdag 23 juni organiseren de gemeente Den Haag en de Economic Board The Hague het inspiratie- en netwerkevenement Den Haag Inspireert! 

Dit is het jaarlijkse evenement waarbij ondernemers en het bedrijfsleven uit Den Haag en de regio gezamenlijk naar de toekomst kijken. Er wordt ingezet op verschillende thema’s waarbij bezoekers worden geprikkeld tot nieuwe ideeën. Daarnaast ligt de focus op samenwerking, het maken van nieuwe contacten en wordt overkoepelend ondernemerschap gestimuleerd.

Het plenaire programma bestaat uit verschillende inspirerende ‘seven- minute talks’ waarbij ideeën en toekomstvisies over actuele thema’s worden geschetst. De onderwerpen zijn zorgvuldig gekozen in samenwerking met de wethouders van de gemeente Den Haag. Als onderdeel van het programma worden ook de Haagse Parels uitgereikt. Daarnaast zijn er 10 verschillende kennissessies en wordt er afgesloten met een gezamenlijke borrel.

Details:

Wat: Den Haag Inspireert!
Wanneer: Vrijdag 23 juni 2023
Locatie: Amare, Spuiplein 150, Den Haag


Programma:

Inloop gasten: 12:30 – 13:00 uur
Zaal open: 13:00 – 13:15 uur
Plenair programma: 13:15 – 15:45 uur
Kennissessies: 15:45 – 17.00 uur
Pubquiz: 17:00 – 17:30 uur
Afsluiting door Burgemeester: 17:30 – 18:00 uur
Netwerkborrel: 17.00 – 18.30 uur

 

Bedrijven van MKB tot multinational zijn van harte welkom en er is plek voor 750 gasten waarbij geldt first come, first serve. Laat je inspireren, inspireer en investeer in je netwerk!

Aanmelden kan via: https://denhaaginspireert.we-invite.eu/

Den Haag Inspireert wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW regio Den Haag, Koninklijke Horeca Nederland – Den Haag, MKB Den Haag en Rabobank.

Internationaal talent is essentieel: een open brief aan politiek Den Haag

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen uit Zuid-Holland roepen de landelijke politiek op om Nederland toegankelijk te houden voor internationaal talent. Er is maatwerk per instelling nodig in verband met de verschillen tussen steden en onderwijsinstellingen. ‘Maatwerk’ als uitgangspunt, waarbij de invulling aan de instellingen zelf wordt over gelaten, daar wordt in deze brief voor gepleit.

“De provincie Zuid-Holland draait op het talent van haar inwoners.” Daarmee openen de Economic Board Zuid-Holland (EBZ), de Economic Board The Hague (EBTH) en Economic Development Board Drechtsteden (EDB) in een gezamenlijke brief aan de minister van Onderwijs, de minister van Economische zaken en de leden van de Tweede Kamer (klik hier voor de volledige brief). Het aantrekken en behouden van internationaal talent is een belangrijk onderdeel in de Human Capital Agenda van Zuid-Holland.

De aanleiding van de brief is de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen, waarbij hogescholen en universiteiten worden gevraagd om een stop te zetten op het actief werven van internationale studenten. De instroom van internationale studenten kan zorgen voor uitdagingen, zoals de kwaliteit van onderwijs of krapte op de woningmarkt. Wat Zuid-Holland betreft is het noodzakelijk om gezamenlijk tot een toekomstbestendig pakket aan maatregelen te komen dat lokaal kan worden ingezet. Er is juist behoefte aan het aantrekken en behouden van internationaal talent voor het verdien- en innovatievermogen in Zuid-Holland. Te generieke maatregelen op landelijk niveau zijn schadelijk voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. En laten we niet vergeten dat de Nederlandse beroepsbevolking daalt door demografische omstandigheden de komende decennia, waardoor wij internationaal talent hard nodig hebben.

Het aannemen van de motie door de Tweede Kamer leidt tot onvoldoende aandacht voor regionale behoeftes en behoeftes van individuele onderwijsinstellingen en gemeenten. Het versterkt een negatief sentiment rondom instroom van internationale studenten naar hogescholen en universiteiten. EBZ, EBTH en EDB benadrukken het belang van een regionale dialoog om gezamenlijk tot een goed pakket aan maatregelen te komen en om het maatwerk aan instellingen zelf over te laten.

Tim van der Hagen (Rector en Voorzitter college van Bestuur TU Delft): “Als TU Delft vinden we het belangrijk dat universiteiten en hogescholen kunnen beschikken over instrumenten om de instroom van studenten duurzaam en effectief te kunnen beheersen, met name om de instroom van niet-EER studenten te kunnen beperken. De instrumenten zijn er nu niet, daarbij is maatwerk essentieel.”

Martin Van Gogh (Directeur Batenburg Techniek):”Het is noodzakelijk voor bedrijven om toegang te houden tot alle beschikbare talenten, dus ook internationaal talent.”

De Human Capital Agenda Zuid-Holland richt zich op een veerkrachtigere arbeidsmarkt in de provincie. Eind 2021 werd voor een van de routes van de agenda ‘het aantrekken en behouden van internationaal talent’ het project ‘Internationaal Talent Programma’ gelanceerd. Het Internationaal Talent Programma heeft als doel om 500 internationale werknemers aan te trekken en/of te behouden. Waarom is dit essentieel? Een aantal cijfers uit de brief:
– In de technieksector, waar een flink arbeidstekort is, is de blijfkans van internationaal talent hoog, namelijk 30-40%
– In andere sectoren zien we dat de blijfkans gemiddeld 25% is en dat dit percentage groeipotentieel heeft

We werken er als regio hard aan om internationaal talent niet alleen naar Nederland toe te laten komen voor een studie, maar dat dit talent hier blijft om te werken, wonen en een bijdrage levert aan te toekomst van Nederland. Dit draagt niet alleen bij aan de arbeidstekorten op specifieke functies, maar ook aan de internationale marktpositie van Zuid-Holland. Denk hierbij aan organisaties die internationaal-gericht zijn, maar ook aan de innovatiekracht van ons land.