Samenstelling Board

De Economic Board komt 6 tot 8 keer per jaar bijeen. De Economic Board The Hague is ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Daarnaast kent de Economic Board The Hague een stichting voor de uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie ziet toe op de werkzaamheden van eventuele ingehuurde partijen (voor financiële administratie, projectleiding, vormgeving, communicatie en dergelijke). Op dit moment is de ondersteuning van de board ondergebracht bij bureau Twynstra Gudde in de personen van Arjan Raatgever en Hanna Blomaard.

Henk Kool

Voorzitter Economic Board The Hague

Kaushilya Budhu Lall

Partner Meijer Advocaten Law Firm

Michiel Middendorf

General Manager World Forum The Hague

Marjan van Loon
Marjan van Loon

President-Directeur Shell Nederland

Harry Wientjens
Harry Wientjens

Director Private Banking Rabobank The Hague

Simon Kennedy
Simon Kennedy

Chief Operating Officer eVision

Berry Vetjens

Roadmap Next Economy TNO

Kars Veling

Founder & CTO of Q42 and LessonUp

Jos Keurentjes

Chief Scientific Officer TNO

Henk Geveke

Managing Director Defence, Safety and Security

Anil Soekhoe

Eigenaar chocolaterie Hop&Stork