Energietransitie en werkgelegenheid

‘Energietransitie en werkgelegenheid’ is een concept om mensen op te leiden en toe te leiden naar banen in de groeisectoren van de Haagse economie. Gezien de maatschappelijke opgave om de bestaande en nieuw te bouwen woningvoorraad te verduurzamen en de stijgende vraag vanuit technische (installatie) sector naar vaardigheden rond techniek, duurzaamheid en schone energie moet de komende jaren een substantieel aantal mensen voor deze sector worden opgeleid om aan de werkgelegenheidsvraag te kunnen voldoen. Aan de hand van een convenant Energietransitie zijn woningcorporaties, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en regionale en lokale overheden betrokken bij deze opgave. EBTH wil dit convenant verder uitwerken in een plan van aanpak om het ownership en de organisatie voor uitvoering van het convenant te beleggen bij verschillende organisaties.