Den Haag Werkt!

Met het event Den Haag Werkt! wil de board de samenwerking binnen het bedrijfsleven en tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden vergroten op het structureel versterken van de Haagse arbeidsmarkt. Samen met de partners gemeente Den Haag, World Forum en Rabobank Regio Den Haag lanceerde Economic Board The Hague op 21 maart 2019 de eerste editie van dit event over werkgelegenheid.

Looptijd
Begin 2018 – voorjaar 2019

Aanleiding
Met het project Den Haag Werkt! wil de board de samenwerking binnen het bedrijfsleven en tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden vergroten om elkaar te versterken in het maken van werk en doen van innovaties. Tegelijkertijd wil de board een aantal evenementen dat op dit moment voor werkgevers en/of ondernemers wordt georganiseerd samenvoegen en door het bundelen van aanbod en aanwezigen grotere impact hebben.

Het thema voor een eerste editie in 2019 is gebaseerd op één van de belangrijkste uitdagingen voor werkgevers in Den Haag anno 2019. De Haagse economie bloeit namelijk als nooit tevoren, maar dit succes heeft een keerzijde. In veel sectoren is er een schreeuwend tekort aan personeel. Het interactief ontmoetings- en kennisevent Den Haag Werkt! heeft als kerndoelstelling om de match op de Haagse arbeidsmarkt te verbeteren en de werkgelegenheid te stimuleren om zo ook de economie in de toekomst te laten groeien. Werkgevers uit Den Haag en regio worden uitgedaagd met elkaar en andere partijen zoals onderwijsinstellingen, werkzoekenden en jong talent, in contact te komen om die match te maken.

Het event geeft gezicht aan de verschillende initiatieven die zich reeds in Den Haag ontwikkelen, de dienstverlening die de gemeente en andere intermediairs werkgevers te bieden hebben en geeft ruimte aan werkgevers om ook hun eigen ervaring met anderen te delen. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de mogelijkheid voor andere partijen buiten de initiatiefnemers om een programmaonderdeel te organiseren.

Aanpak en resultaten

Q1 2018 Eerste verkenningen met gemeente en ondernemers (tijdens werklunches) over het organiseren van een dergelijk event. In gesprek met ondernemers is gesproken over mogelijke innovaties die tijdens het event gelaunched kunnen worden. De board heeft hiervoor een concept-ontwikkelaar aangetrokken.
Q2 2018 In het tweede kwartaal gaat de aandacht verder uit naar het overtuigen van partners om mee te doen. Het concept is op hoofdlijnen uitgewerkt en wordt gepresenteerd aan verschillende tafels. Er vinden gesprekken plaats over het verbinden van huidige initiatieven en evenementen op dit vlak met ambtenaren en directieleden van de gemeentelijke domeinen EZ, SZW en OCW.
Q3 2018  Definitief partnerschap met de gemeente Den Haag komt tot stand. Besloten is het event onder de vlag (en verantwoordelijkheid) van de board uit te voeren. Gemeente Den Haag stelt hiervoor budget beschikbaar en helpt mee met de organisatie van het event. In een samenwerkingsovereenkomst tussen de board, gemeente en overige partners die het event financieren en helpen organiseren (WorldForum en Rabobank) wordt ieders inbreng vastgelegd. Met deze partners kan het event doorgang krijgen en als concept datum wordt maart 2019 vastgesteld. Er wordt besloten een editie van het ondernemersontbijt te verbinden aan Den Haag Werkt! en de nieuwe versie van het Ondernemersplein hier te doen landen.
Q1 2019 Een evenementenbureau wordt aangetrokken en de projectorganisatie is opgestart. Doelstelling en doelgroep van het event werden verder uitgewerkt, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen zijn benaderd voor deelname. Ook worden afspraken gemaakt om een programmaonderdeel voor de opgave van de Taskforce +500 te ontwikkelen, evenals een programmaonderdeel waarbij bedrijven zich pitchen bij bijna-afgestudeerde studenten van het mbo en hbo.

Vervolg / Spin-off
De eerste editie van Den Haag Werkt! bracht veel energie teweeg en vervolgafspraken zijn gemaakt. Een aantal van deze vervolgafspraken jaagt de board zelf na. Samen met de andere initiatiefnemers voert de board het gesprek over een tweede editie. Voor meer informatie over het event en de foto’s van de eerste editie, bezoek www.denhaagwerkt.nu

Portefeuillehouders vanuit de board
Michiel Middendorf en Henk Kool (als vertegenwoordiger board in stuurgroep)