Den Haag Werkt!

De Board wil betrokkenheid realiseren van en met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden waardoor allianties ontstaan met als doel kennis te delen, werk en kansen te bieden. Innovaties die ondernemerschap omarmen en anticiperen op ontwikkelingen en (wensen van) de werknemers en werkgevers van de toekomst worden ondersteund en gestimuleerd. Den Haag Werkt! wordt het jaarlijkse event dat als stimulans fungeert om dit tot stand te brengen en geeft tegelijkertijd gezicht aan de kansen die Den Haag biedt. Vormen, matchen, opleiden, behouden zijn thema’s die bij dit event thuishoren. Op dit moment worden met verschillende partners gedachten gewisseld over een aantal concrete innovaties om tijdens een groot event begin 2019 te launchen (denk aan een stichting voor seizoenswerkers in Den Haag).