Tijd om een signaal af te geven en achter onze stad te gaan staan

7 mei 2020

Als er in de huidige crisis niet gekeken wordt naar het beoogde economiebudget en een heroverweging daarvan kan de volgende crisis al worden uitgetekend. Nu is hét moment om voor een reset te gaan en een goed fundament te leggen voor de toekomst. Dat stelt de taskforce covid-19-problematiek bestaande uit: VNO-NCW regio Den Haag, MKB Den Haag, KHN Den Haag, St. Bedrijventerreinen Haaglanden en Economic Board The Hague per brief aan de leden van de commissie bestuur van de Haagse gemeenteraad en het college van B & W.

De Brief

De leden van de commissie bestuur van de Haagse Gemeenteraad,
Het College van B en W van Den Haag,
De wethouder Economie, International en Dienstverlening Mevr. S. Bruines,

Den Haag, 6 mei 2020,

Geachte leden van de commissie bestuur / Geachte college, raad en mevrouw Bruines,

Wekelijks komen wij, Economic Board The Hague en de koepels, VNO-NCW regio Den Haag, KHN Den Haag, MKB Den Haag en St. Bedrijventerreinen Haaglanden, samen om de actuele covid-19-problematiek en de consequenties daarvan voor de stad Den Haag in kaart te brengen. We zijn unaniem: covid-19 laat een diepe wond achter in zowel de samenleving als de economie. Middels diverse regelingen vanuit de gemeente en het Rijk is er al een flinke pleister geplakt. We beseffen maar al te goed dat deze maatregelen ook gevolgen hebben voor de gemeentelijke financiën. Echter zal er moeten worden voorkomen dat al deze inspanningen slechts een doekje voor het bloeden zijn gebleken.

Op 6 maart 2020 heeft de Economic Board The Hague per brief haar zorgen geuit over de economische visie van Den Haag, en VNO-NCW regio Den Haag heeft in een inspraakbeurt tijdens een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad hetzelfde gedaan. Naast het aan de kaak stellen van de bezuinigingen is het nu tevens van belang om ervoor te zorgen dat we kritisch kijken naar het behoud van het gehele economische raamwerk dat de afgelopen jaren is opgebouwd. Juist nu is het noodzakelijk om te focussen op de lange termijnvisie om deze crisis te boven te komen. Met de in het vooruitzicht gestelde economische bezuinigingen, waarbij structureel vijf miljoen euro per jaar wordt gekort én incidentele middelen over een periode van vier jaar zelfs worden teruggebracht tot nul, zal bovengenoemde wond een heel groot litteken achterlaten. Het is aan ons allen om er nu zorg voor te dragen dat we hier later gezond op terug kunnen kijken en dat dit niet heeft geresulteerd in blijvend letsel.

Nu meer dan ooit is het dus van belang de insteek te bepalen van hoe we deze periode te werk gaan. We moeten de koe bij de horens vatten en doen waar wij als stad invloed op kunnen uitoefenen. Dit om ervoor te zorgen dat onze stad met al haar inwoners, ondernemers, bedrijven en bezoekers de stad zal blijven waar wij allen zo hard voor hebben gewerkt. We vragen niet om ondoordachte beslissingen te nemen, maar om juist nu in tijden van crisis meer middelen vrij te maken voor het herstel en de groei van de Haagse economie. We vragen om een prioriteitstelling te hanteren daar waar ondersteuning en impulsen het meest nodig zijn. We vragen om breder te denken dan de herverdeling, door bijvoorbeeld het aanboren van tijdelijke extra impulsen vanuit de Enecogelden.

De ironie: in tijden dat niemand naar de kapper kan, vragen we dus juist om níet stil te zitten als je geschoren wordt. En zelfs nog meer dan dat. Als er in de huidige crisis niet gekeken wordt naar het beoogde economiebudget en een heroverweging daarvan kan de volgende crisis al worden uitgetekend. Daarom is het nu tijd om een signaal af te geven en achter onze stad te gaan staan.

Deze crisis is juist hét moment om voor een reset te gaan en een goed fundament te leggen voor de toekomst van de Haagse economie. Zorg ervoor dat er genoeg werkgelegenheid blijft bestaan, waardoor er minder druk op het sociale uitkeringsstelsel komt te staan. Dat de boemerang straks niet harder terug komt en we gezamenlijk deze klap te boven komen.

Wij zien dit schrijven dan ook als een voorbode op een verder inhoudelijk advies vanuit ons over wat er moet gaan gebeuren met de extra ruimte die hopelijk gecreëerd wordt. Wij als EBTH en de koepels zullen dan ook eind mei met creatieve oplossingen en aanbevelingen komen voor de nodige economische impulsen.

Wij trekken echter als taskforce reeds nu aan de noodbel om u te laten weten dat we heel graag met u als gesprekspartner meedenken om hier gezamenlijk sterker uit te komen. Laten we samen deze wond genezen en een stap vooruit durven zetten voor het behoud van een structureel gezonde Haagse economie.

Corina Holla, voorzitter VNO-NCW regio Den Haag,
Maarten Hinloopen, voorzitter KHN Den Haag,
Kim Schofaerts, voorzitter MKB Den Haag,
Robert Medenblik, voorzitter Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden,

Namens deze,

Henk Kool, voorzitter Economic Board The Hague

Brief EBTH taskforce Den Haag