Onze boardleden in de spotlight: dit is José van Dalen

8 juli 2024

Sinds wanneer ben je lid van de Economic Board The Hague en waarom heb je besloten om lid te worden?
Ik ben sinds april 2020 lid van de EBTH. Vanuit mijn netwerk werd ik aangedragen en mijn motivatie komt voort uit mijn passie voor innovatie en mijn wens om een positieve impact te hebben op de IT-sector in de regio Haaglanden. Door mijn ervaring als ondernemer, met mijn bedrijf QISS IT, heb ik gezien hoe belangrijk het is om jonge talenten te motiveren en kansen te creëren, zelfs voor degenen zonder een traditionele IT-achtergrond. Het is mijn overtuiging dat iedereen, ongeacht hun opleiding of achtergrond, een waardevolle bijdrage kan leveren aan de IT-sector (of welke sector dan ook) als ze de juiste begeleiding en kansen krijgen en dus ook zelf gaan zien. Dit drijft mij om actief betrokken te zijn bij de EBTH en bij te dragen aan de ontwikkeling van de regio.

Vanuit welke achtergrond ben je aangesloten en welk domein vertegenwoordig je?
Vanuit mijn rol als ondernemer en oprichter van QISS IT ben ik aangesloten bij de EBTH. Mijn focus ligt op het creëren van werkgelegenheid in de IT-sector in de regio Haaglanden. Bij QISS IT hebben we banen gecreëerd voor mensen zonder IT-opleiding door jonge talenten te motiveren en hen te laten zien dat IT niet alleen toegankelijk, maar ook leuk kan zijn. We hebben een unieke aanpak ontwikkeld waarbij we kandidaten zonder IT-achtergrond opleiden en begeleiden naar een succesvolle carrière in de IT. Dit heeft niet alleen geleid tot meer werkgelegenheid, maar ook tot een diverser én inclusiever personeelsbestand in de IT-sector. Mijn doel is om deze aanpak verder te verspreiden en meer bedrijven te inspireren om soortgelijke initiatieven te starten. Daarnaast ben ik een heel praktisch persoon; ik hou het graag simpel, praktisch en duidelijk, wat soms lastig is in politiek Den Haag. Daar komt de naam QISS IT ook deels vandaan: Keep it short & simple.

Wat zou je met de board willen bereiken en waar ben je het meest trots op?
Met de board wil ik graag meer informatie en ondersteuning bieden aan het MKB, vooral op het gebied van wetgeving en hoe bouw je succesvol een bedrijf. Als ondernemer loop je vaak achter de feiten aan wat betreft wet- en regelgeving, en dat kan erg frustrerend zijn. Door betere voorlichting en ondersteuning te bieden, kunnen we ervoor zorgen dat ondernemers beter geïnformeerd zijn en sneller kunnen inspelen op veranderingen in de wetgeving. Daarnaast wil ik de binding tussen studenten en het MKB versterken, zodat we een betere aansluiting kunnen creëren tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ik ben het meest trots op de impact die we met QISS IT hebben gehad op de carrière van jonge professionals en de bedrijven waar ze werken. We lieten young professionals zien dat de IT echt gaaf is en dat ze met hun competenties, maar zonder enige kennis in de branch, een fantastische carrière aan kunnen gaan!

Wat is de grootste kans die in Den Haag voor het oprapen ligt?
De grootste kans in Den Haag ligt in het benutten van de synergie tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Door nauwer samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat studenten beter zijn voorbereid op de arbeidsmarkt en andersom.  We vergeten dat we te maken hebben met een nieuwe arbeidsdoelgroep en het bedrijfsleven hier ook niet op voorbereid is!  Tevens hebben dan bedrijven toegang tot goed opgeleide en gemotiveerde jonge professionals. Dit kan leiden tot een dynamische en innovatieve regio waar talent en bedrijven floreren. Een concreet voorbeeld is al de Dutch Innovation Park in Zoetermeer, waar studenten, startups en gevestigde bedrijven samen werken aan innovatieve projecten. Dit centrum kan dienen als een broedplaats voor nieuwe ideeën en een plek waar kennis en ervaring worden gedeeld. Door deze samenwerking kunnen we de concurrentiepositie van de regio versterken en een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren voor zowel nationale als internationale bedrijven.