Ontwikkelingen op de (Haagse) arbeidsmarkt

11 november 2022

Op woensdag 2 november sprak Michiel Middendorf bij de Commissie Samenleving van de Haagse Gemeenteraad om met betrokken raadsleden en experts in gesprek te gaan over ontwikkelingen op de (Haagse) arbeidsmarkt.

De vragen die centraal stonden tijdens de bijeenkomst:

  • Wat is op dit moment de situatie op de Haagse arbeidsmarkt?
  • Waar zijn de grote tekorten aan arbeidskrachten en waar is er een overschot aan?
  • Wat zijn de verwachtingen van de ontwikkelingen op korte en middellange termijn?

Er is sprake van mismatch op de arbeidsmarkt: veel mensen die aan de kant staan enerzijds en grote personeelstekorten anderzijds.

  • Hoe lossen we het op?

”Het is nodig om op het hoogste ambtelijke niveau de arbeidsmarkt multidisciplinair te benaderen. Hierbij moet er worden samengewerkt tussen sociale zaken, economie en onderwijs.”

De volledige sessie is terug te zien via deze link. Naast de EBTH spraken CAOP, FNV, Den Haag Werkt en het UWV.