Ondertekening gezamenlijk statement De Haagse Warmtecoalitie

8 juni 2022

De Haagse Warmtecoalitie is een groep van partijen die voor een klimaatneutraal Den Haag willen gaan en vooral nu aan de slag willen. De Economic Board The Hague roept gezamenlijk met alle partijen van De Haagse Warmtecoalitie de nieuwe Haagse gemeenteraad op:

  • zo snel mogelijk door te pakken op de lokale energietransitie;
  • op basis van objectieve criteria keuzes te maken, en;
  • geen duurzame warmtebronnen op voorhand uit te sluiten.

Door deze uitgangspunten te hanteren, kan het tempo van de warmtetransitie omhoog. Het tempo moet omhoog als de stad in 2030 grotendeels klimaatneutraal wil zijn en overschakelt op duurzame energie. De partijen van De Haagse Warmtecoalitie staan in de startblokken om Den Haag hierbij te helpen!