Ondernemersberaad Haags Veen opgericht

3 februari 2023

Na maanden van voorbereiding is op 31 januari het Ondernemersberaad Haags Veen feestelijk opgericht! Samen met de Burgemeester, wethouder Economie en belangenorganisaties van het bedrijfsleven, pakken Haagse ondernemers de handschoen op.

Op het snijvlak van de wijken Transvaal en Schilderswijk, ligt het zogenoemde ‘Centrumgebied Haags Veen’, dat naast de Haagse Markt en het bedrijventerrein Uitenhagestraat ook de winkelstraten Paul Krugerlaan, Hobbemastraat/Hobbemaplein, Kempstraat, vd. Vennestraat en de Hoefkade omvat.

Het ondernemersberaad Haags Veen is een slank netwerk van ondernemers, dat fungeert als ondernemersvertegenwoordiging op gebiedsniveau. Op basis van wensen en behoeftes van de ondernemers, gaat het ondernemersberaad Haags Veen zich buigen over vraagstukken en kansen die direct raken aan het versterken van het ondernemersklimaat.

Het ondernemersberaad Haags Veen is de gesprekspartner van de gemeente en doet voorstellen op thema’s zoals (grootschalige) herinrichtingsplannen, het versterken van het commerciële voorzieningenniveau, de verbetering van het imago van het gebied, mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren. De belangenorganisaties voor het Haags bedrijfsleven treden op als sparringpartners.

Vanuit de Economic Board is door Kaushilya Budhu Lall in samenwerking met Atalay Celenk van de Gemeente Den Haag een bijdrage geleverd aan de oprichting.