Nieuwe subsidie beschikbaar voor innovatieve MKB-bedrijven

17 april 2018

Vanaf 17 april kunnen MKB-bedrijven weer subsidie aanvragen voor projecten waarin de haalbaarheid van innovaties wordt onderzocht. Haagse ondernemers kunnen daarvoor terecht bij de provincie Zuid-Holland. Snelheid is geboden, want de provincie hanteert een ‘first come, first serve’-principe en het budget was vorig jaar flink overtekend.

In 2018 is het landelijke budget voor stimulering van innovatie binnen het MKB verhoogd van 22 naar 40 miljoen euro. Ondernemingen kunnen hiervoor aanspraak maken op subsidie uit de regeling ‘MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren’, kortweg MIT. Het doel van deze regeling is om kleine en middelgrote bedrijven te ondersteunen bij het gebruiken van publiek onderzoek om tot innovaties te komen die leiden tot economische groei.

Subsidievereisten
De subsidie is specifiek bedoeld voor projecten waarin nieuw of bestaand onderzoek wordt gebruikt om de haalbaarheid van een praktische innovatie te verkennen. De innovatie moet tot een van de Zuid-Hollandse ‘topsectoren’ behoren. Dat zijn: Water, Tuinbouw, Chemie, Energie en Biobased, Life Sciences & Health, HTSM (en ICT), Agri & Food, Logistiek. In die sectoren moeten de innovaties bovendien aansluiten bij de zogeheten innovatieprogramma’s. Per project bedraagt de subsidie maximaal 25.000 euro en vormt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten. Het project bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie (vooral desk research; literatuuronderzoek, patentsearch, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse) en kan worden aangevuld met industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Aanvragen door Haagse bedrijven kunnen worden ingediend bij Provincie Zuid-Holland. De aanvraagperiode staat per 17 april open. De provincie heeft 3,8 miljoen euro ter beschikking. Op de website van de provincie zijn ook de innovatieprogramma’s en alle subsidievoorwaarden te vinden.

Voorbeeld: Fistuca, Delft
Meer dan vierduizend Nederlandse bedrijven hebben in de afgelopen vier jaar gebruik gemaakt van de MIT. Een voorbeeld van zo’n onderneming uit Zuid-Holland is het Delftse Fistuca dat een nieuwe heimethode ontwikkelt voor bouwen op water. Om te heien, wordt gebruik gemaakt van de kracht van vallend water. De methode is stiller, waardoor minder geluiddempende maatregelen nodig zijn. Dit bespaart kosten bij de installatie.