Economic Board in gesprek met Haagse familiebedrijven

3 april 2019

De Economic Board The Hague (EBTH) organiseerde op 18 maart jl. een rondetafelgesprek met Haagse familiebedrijven. Tijdens deze ‘Board Circle’, voorgezeten door Harry Wientjens en Henk Kool, gingen zes directeur/eigenaren met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen voor het Haagse ondernemersklimaat. Allen vanuit hun specifieke vakgebied – als retailer, dienstverlener of producent – maar mét een gemene deler: het hart voor Den Haag en hun familiebedrijven die onlosmakelijk met de stad zijn verbonden.

Tijdens de sessie werd snel duidelijk dat de ondernemers tegen gelijksoortige vraagstukken aanlopen, ongeacht de grootte van hun bedrijf of het vakgebied. De deelnemers vertegenwoordigden Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep, Bakkerij Hessing, De Steentijd, Menken Orlando, Paagman en Smit’s Uien. Drie aandachtspunten kwamen prominent naar voren: leegstand in winkelstraten, de gevolgen van de verbouwing van het Binnenhof en de samenwerking van ondernemers met de gemeente.

Voor de ondernemers is een gevarieerd winkelaanbod belangrijk en leegstand ongewenst. Door grotere panden in kleinere units te verhuren aan beginnende ondernemers kunnen beide zorgen worden aangepakt. Daarnaast bestaat er nog veel onduidelijkheid onder de Haagse ondernemers over de verbouwing van het Binnenhof. Wat is de impact voor de toegankelijkheid van de binnenstad en het aantal bezoekers en toeristen? Een vast aanspreekpunt vanuit de gemeente zou voor Haagse ondernemers een uitkomst zijn.

Ten slotte vinden de deelnemers een goede samenwerking met de gemeente belangrijk. De gemeente Den Haag kan deze band versterken door alert te zijn op kansen voor Haagse ondernemers en waar mogelijk ook zelf te kiezen voor lokale diensten en producten. Ondernemers vinden niet dat de gemeente hen zou moeten voortrekken, maar willen wel dat de gemeente hen de kans geeft om een aanbieding te doen. Bovendien kan de gemeente het ondernemersklimaat stimuleren door Haagse bedrijven proactief te wijzen op subsidiemogelijkheden.

Dit was de eerste ‘Board Circle’ in een reeks van vier. De EBTH creëert met deze rondetafelgesprekken de kans voor Haagse ondernemers om met elkaar van gedachten te wisselen over een actuele uitdaging of vraagstukken voor de lange termijn. Door kennis en ervaringen uit te wisselen ontstaan nieuwe inzichten en andere perspectieven. De Board brengt de ondernemers samen, begeleidt het gesprek en agendeert actiepunten om barrières weg te nemen bij de desbetreffende instanties. De uitkomsten van het gesprek worden gedeeld met de gemeente.

Ook een keer in gesprek met de leden van de Economic Board of wil je een onderwerp aandragen dat de board zou moeten adresseren? Neem dan contact op via info@economicboardthehague.org.