De Provincie Zuid-Holland en Economic Board The Hague zetten zich in voor een duurzaam en toekomstbestendig Nederland

11 november 2020

De Provincie Zuid-Holland en Economic Board The Hague zetten zich in voor een duurzaam en toekomstbestendig Nederland. In samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheden gebeurt dit aan de hand van de Groeiagenda Zuid-Holland.

De Groeiagenda Zuid-Holland is een ambitieuze actie- en investeringsagenda, op basis waarvan sleutelspelers in Zuid-Holland substantieel gaan investeren.

Hoe blijft iedereen de komende jaren aan het werk? Hoe zorgen we voor nieuwe banen als de oude verdwijnen? We creëren nieuwe kansen door te investeren in de maakindustrie, kennis en innovatie. Maar hoe zorgen we dat mensen de vaardigheden hebben voor dit werk?

Investeren in de vaardigheden van de toekomst, vraagt om investeren in de mensen van nu. Samen zorgen we dat iedereen toegang heeft tot onderwijs en de vaardigheden van de toekomst kan leren.

Zuid-Holland zorgt voor bijna een kwart van de Nederlandse economie en arbeidsmarkt. Daarom investeert Zuid-Holland in Human Capital: om te zorgen dat iedereen in de veranderende wereld een baan kan vinden die bij hem of haar past.