Brief aan informateur namens The Hague Connected ter verbetering van de mobiliteit in en om Den Haag

30 april 2021

De CEO’s van de grootste Haagse werkgevers hebben als The Hague Connected een gezamenlijke brief aan informateur Herman Tjeenk Willink ondertekend.

Een integrale aanpak op de mobiliteitstransitie, met bijbehorende investerings- en uitvoeringsagenda is hard nodig om Den Haag een koploperspositie in internationaal verband te geven en deze te behouden voor de toekomst. Er is minstens 2 miljard euro nodig om de schaalsprong te realiseren. The Hague Connected, een samenwerking tussen Aegon, ANWB, NN Group, PostNL, Siemens, T-Mobile, Shell en de Economic Board The Hague zijn ervan overtuigd dat een sterke zakelijke positie van Den Haag, direct uitstraalt op de rest van Nederland. Om die positie te behouden is het van belang dat er gezamenlijk op een goede, duurzame en efficiënte manier wordt gewerkt aan de bereikbaarheid in en om de stad.

 Om de stad toekomstbestendig te houden is het noodzakelijk dat:

  • De internationale bereikbaarheid van de stad verbetert;
  • De regionale en binnenstedelijke verbindingen uitgebreid worden;
  • De (stads)logistiek en mobiliteit slim, duurzaam en veilig is.

Deze topwerkgevers nemen ieder ook hun eigen verantwoordelijkheid en zetten zich de komende jaren stevig in op duurzame, slimme en veilige mobiliteit voor medewerkers, klanten, toeleveranciers en processen. De snelheid waarmee thuiswerken een vlucht heeft genomen als gevolg van de corona lockdowns, maakt dat er ook kritisch gekeken wordt naar de invulling en bezetting van de kantoorpanden. Mede daarom is ook digitale connectiviteit onverminderd belangrijk, maar er zal ook behoefte blijven om elkaar te ontmoeten in de stad. Het bewust maken van de impact van vervoer en het aanbieden van duurzame vervoersmethoden staan voorop. Dat doen de organisaties voor het eigen bedrijf, maar ook in samenwerkingsverbanden met o.a.: Coalitie Anders Reizen, Bereikbaar Haaglanden, Green Business Club Beatrixkwartier en Stadslogistiek Den Haag.