Nieuwe projecten

Ieder jaar initieert en ondersteunt EBTH een aantal nieuwe projecten. Naast de projecten van voorgaande jaren is de board geïnteresseerd in geschikte projectideeën voor 2020 die de Haagse economie verstevigen. De EBTH hanteert selectiecriteria op basis waarvan project(idee)en in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning. De uiteindelijke beslissing om een project al dan niet te ondersteunen (en op welke wijze) hangt af van een combinatie van factoren en is een autonome beslissing van de EBTH.

Criteria waarlangs een project wordt beoordeeld zijn:

  • Het project maakt impact en heeft naar verwachting een groot rendement op de doelen van EBTH, zoals het creëren van banen voor middelhoog opgeleiden, versterken van het Haagse MKB et cetera
  • Het project is praktisch realiseerbaar en levert binnen een jaar de eerste effecten op
  • Het project past binnen de strategische programmalijnen van de Economic Board
  • Tenminste 3 boardleden hebben energie om het project vanuit de board te trekken
  • Eigenaarschap van het project kan (op termijn) bij andere partijen worden belegd
  • Het project staat in een positieve relatie tot gemeentebeleid en initiatieven in de regio
  • Het project is innovatief

Heeft u een projectidee passend bij de doelstelling van EBTH om een sterke en innovatieve economie in Den Haag te realiseren, waarin ook middelgrote en kleine bedrijven veerkrachtig zijn in de transitie naar de Next Economy? Neem contact met ons op!