Oude Projecten

Voorheen richtte de Economic Board The Hague zich op het initiëren van projecten en was daar ook financiering voor beschikbaar. Hedendaags is de aandacht meer gericht op de advies- en ambassadeursrol. Als board kijken we nog steeds naar kansrijke projecten om te accelereren of te combineren in overleg met de gemeente Den Haag. Er wordt altijd gekeken naar de toegevoegde waarde en de impact die een project kan hebben op de Haagse brede welvaart.